Đại hội XV Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 8/6/2018, tại Hà Nội, Công đoàn Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Việt Nam tổ chức Đại hội Công đoàn TT&TT Việt Nam lần thứ XV. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trương Minh Tuấn - Uỷ viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ TT&TT; Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng- Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cùng 238 đại biểu đại diện cho hơn 77.000 đoàn viên Công đoàn TT&TT Việt Nam.


20180806-ta1.jpg

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đại biểu Công đoàn TT&TT Việt Nam lần thứ XV diễn ra vào thời điểm cả nước đang tiếp tục thi đua, phấn đấu quyết liệt thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra, các cấp công đoàn đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, lập thành tích chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
 
Đại hội có nhiệm vụ thảo luận, thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành khóa XIV; quyết định phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2018 - 2023; Tham gia xây dựng văn kiện của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Bầu Ban Chấp hành khóa XV và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.
 
Tại Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn TT&TT Việt Nam khóa XIV đã báo cáo trước Đại hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn TT&TT Việt Nam lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp của Công đoàn TT&TT Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 
Theo đó, trong nhiệm kỳ 2013-2018, tập thể Ban Chấp hành Công đoàn TT&TT Việt Nam, các cấp công đoàn đã đoàn kết, đổi mới, dân chủ, sáng tạo trong triển khai Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn TT&TT Việt Nam và đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp, nhiều chỉ tiêu quan trọng đã đạt và vượt so với yêu cầu đề ra. Qua đó khẳng định Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn TT&TT Việt Nam là phù hợp với thực tế hoạt động của tổ chức công đoàn. Các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu và các chỉ tiêu phấn đấu đã được cụ thể hoá bằng cuộc vận động và 4 chương trình hành động đã được các cấp công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ngành đề ra.
 
Tính đến cuối năm 2017, toàn ngành TT&TT có trên 77.000 đoàn viên công đoàn. Trong đó, nữ công đoàn viên là gần 33.000 người, chiếm 42%. Số lượng đoàn viên trong các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp là 3.210 người, tại các doanh nghiệp là 74.377 người.
 
Về chất lượng đội ngũ, tỷ lệ người lao động có trình độ đại học, trên đại học là 58,6%. Người lao động đa phần được đào tạo cơ bản và được lãnh đạo chuyên môn, công đoàn thường xuyên quan tâm đào tạo, đào tạo lại nên chất lượng lao động đáp ứng được yêu cầu phát triển của Ngành và đất nước trong thời kỳ hội nhập.
 
Trong giai đoạn 2013 - 2018, cùng với quá trình tái cấu trúc của nền kinh tế đất nước, các doanh nghiệp trong Ngành thực hiện tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ TT&TT. Công đoàn các doanh nghiệp đã chủ động trong việc đề xuất, bàn bạc để làm tốt công tác tư tưởng, khơi dậy động lực cho người lao động, bảo đảm chế độ khi nghỉ việc với mức cao nhất đối với những lao động dôi dư trong quá trình tái cơ cấu. Trong quá trình tái cơ cấu chưa phát sinh đơn thư khiếu nại, đề nghị giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng lao động và người lao động. Các chế độ chính sách như: Hợp đồng lao động; BHXH, BHYT, BHTN; khám sức khỏe định kỳ; tham quan nghỉ mát; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; trả lương, thưởng theo năng suất lao động; thực hiện dân chủ ở cơ sở… đều được đưa vào thỏa ước lao động tập thể và được thực hiện đầy đủ.
 
20180806-ta3.jpg
 
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn TT&TT Việt Nam trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn TT&TT Việt Nam sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để tổ chức và thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu: Chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Tổ chức các phong trào thi đua góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Ngành và đất nước; Tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức và người lao động gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tham gia các hoạt động của phong trào công đoàn quốc tế với phương châm “Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại”; Tăng cường hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra.
 
Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho biết: Đại hội Công đoàn TT&TT Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018-2023 là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong toàn Ngành. Với hành trang 10 chữ vàng: “Trung thành – Dũng cảm – Tận tụy – Sáng tạo – Nghĩa tình” được đúc kết từ xương máu, tấm lòng và cả trí tuệ của các thế hệ, lực lượng đoàn viên Công đoàn TT&TT Việt Nam đã có những bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, tiếp cận nhanh với khoa học công nghệ tiên tiến, từng bước làm chủ kỹ thuật công nghệ cao. Công đoàn TT&TT Việt Nam đã khắc phục nhiều khó khăn, tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
 
20180806-ta2.jpg
 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu tại Đại hội
 
Thứ trưởng Phan Tâm chỉ đạo Công đoàn TT&TT Việt Nam cần tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm, vai trò của công đoàn trong việc tham gia xây dựng cơ chế chính sách, quy chế trả lương, khen thưởng… Ban Chấp hành mới cũng cần đổi mới cả nội dung và hình thức phát động các phong trào thi đua, coi công tác này là động lực để khích lệ người lao động hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác công đoàn các cấp, đảm bảo có trình độ chuyên môn nhiệm vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng trước các yêu cầu và nhiệm vụ mới.
 
Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ TT&TT tin tưởng rằng, toàn thể đoàn viên Công đoàn TT&TT Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những kết quả, thành tích đạt được, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động sáng tạo, vươn lên giành nhiều thành tích to lớn hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra. – Thứ trưởng Phan Tâm nhấn mạnh.
 
20180806-ta4.jpg
 
Đại diện Lãnh đạo Bộ TT&TT và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chụp ảnh với Ban Chấp hành Công đoàn TT&TT Việt Nam khóa mới.
 
Tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tổ chức công đoàn với sự phát triển của ngành TT&TT trong nhiệm kỳ vừa qua.
 
Để hoạt động của tổ chức công đoàn thật sự hiệu quả, các cấp công đoàn TT&TT phải tập trung vào các nhiệm vụ chiến lược trong nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm: thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên, bảo vệ người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn thống nhất là người đứng đầu phải giỏi, ngang tầm nhiệm vụ và cuối cùng là đổi mới phương thức hoạt động của công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, công đoàn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao nhiệm vụ.
 
Tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường bày tỏ tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, đội ngũ công nhân viên chức, người lao động của Công đoàn TT&TT Việt Nam sẽ đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn TT&TT Việt Nam đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh.
 
Đại hội Công đoàn TT&TT Việt Nam lần thứ XV đã bầu ra 38 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới, nhiệm kỳ 2018- 2023. Đồng chí Chu Văn Bình, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành; các Phó Chủ tịch gồm các đồng chí: Trần Văn Sỹ, Trần Vũ Hà và Tăng Thị Hoa./.

Thảo Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)