Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 23/4/2018, Bộ TT&TT đã ban hành Kế hoạch số 1227/KH-BTTTT thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.


Kế hoạch số 1227/KH-BTTTT giao Cục Báo chí, Cục PTTH&TTĐT chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không phát hành các sản phẩm báo ảnh, truyền hình có hình ảnh mà vô tình cổ vũ đối với hành vi sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đặc biệt là các phim quảng cáo, phim truyền hình trong đó các nhân vật chính có hành vi đội mũ không phải mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện.

Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành TT&TT cần gương mẫu, nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, đặc biệt chấp hành đội mũ bảo hiểm cho con em từ 06 tuổi trở lên.
 
Đồng thời, Kế hoạch số 1227/KH-BTTTT cũng giao Cục Báo chí, Cục PTTH&TTĐT theo dõi, xử lý nghiêm các cơ quan báo chí vi phạm./.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)