Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nghe báo cáo việc triển khai DVCTT tại Bộ TT&TT

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 26/4/2018, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã nghe Trung tâm Thông tin báo cáo về tình hình triển khai Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Bộ TT&TT. Tham dự buổi họp có các đơn vị chức năng liên quan của Bộ TT&TT như: Cục Tần số Vô tuyến điện, Cục PTTH&TTĐT, Cục Viễn thông, Cục Báo chí, Cục Tin học hóa, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Vụ Tài chính….


Theo đại diện Trung tâm Thông tin – Bộ TT&TT, về tình hình cung cấp DVCTT của Bộ, hiện có trên 200 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ. Thông tin về tất cả các thủ tục hành chính này đã được đưa lên địa chỉ https://dvc.mic.gov.vn/Pages/trangchu.aspx, tương ứng với trên 200 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2. Trong số này, có 38 dịch vụ công đã được triển khai ở mức độ 3 và 4.
 
Về tình hình kỹ thuật, Bộ hiện có 6 hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bao gồm: Cổng Thông tin điện tử của Bộ, Cổng thông tin của các đơn vị như: Cục Tần số Vô tuyến điện; Cục Viễn thông; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Tin học hóa; VNNIC. Trong đó, các hệ thống dịch vụ công của Cục Tần số Vô tuyến điện, VNNIC đang hoạt động ổn định, có số lượng hồ sơ trực tuyến lớn.
 
20180426-pg101.jpg

 Toàn cảnh buổi họp
 
Đa số dịch vụ công thuộc lĩnh vực Báo chí, Thông tin điện tử chưa triển khai trực tuyến, có số lượng hồ sơ thực tế trong năm thấp, tính chất, khối lượng hồ sơ khó áp dụng xử lý hoàn toàn dưới dạng điện tử.
 
Tại buổi họp, đại diện các đơn vị cũng đã có nhiều thảo luận, trao đổi về phương hướng triển khai dịch vụ công trực tuyến của Bộ trong thời gian tới.
 
Phát biểu kết luận buổi họp, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhận định, việc triển khai DVCTT của Bộ sẽ chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn 2018 -2020 và giai đoạn sau 2020.
 
Về những việc cần làm ngay trong thời gian tới, Thứ trưởng chỉ đạo Trung tâm Thông tin ngay trong tuần đầu tháng 5 tổng hợp danh sách cụ thể dịch vụ công các cấp độ mà các đơn vị sẽ triển khai giai đoạn 2018-2020. Việc đẩy mạnh triển khai DVCTT cấp độ 3, 4 không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp mà còn thể hiện sự công khai, minh bạch trong các thủ tục hành chính, Thứ trưởng khẳng định.
 
Thứ trưởng chỉ đạo Trung tâm Thông tin phối hợp với Cục Tin học hóa và Phòng kiểm soát thủ tục hành chính rà soát các góp ý mà các đơn vị đề xuất từ đó xác định các thủ tục hành chính nào thuộc diện phải cắt giảm. Cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT cần phải gắn kết chặt chẽ với nhau, Thứ trưởng nhấn mạnh. /.
 

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)