Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 26/4, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Cung cấp thông tin cho báo chí về nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 4/2018. Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ; Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.


20180426-l1.jpg

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu kết luận Hội nghị

Tại Hội nghị, các phóng viên đã nghe đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ đã báo cáo tình hình công tác nhân quyền trong tháng 4/2018; đại diện Cục Thông tin Đối ngoại – Bộ TT&TT quán triệt Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 2/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người; đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ chia sẻ thông tin về Luật Tôn giáo, tín ngưỡng và sự phù hợp với các chuẩn mực nhân quyền quốc tế về tự do tôn giáo, tín ngưỡng.
 
Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện lãnh đạo đơn vị có liên quan thuộc Bộ TT&TT đã giải đáp những đề nghị của phóng viên về những vấn đề có liên quan tại Hội nghị.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đã đánh giá cao công tác tuyên truyền của báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại trong thời gian qua. Theo Thứ trưởng cần tăng cường cung cấp thông tin, kiến thức cho các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền về vấn đề nhân quyền là việc rất cấp bách theo tinh thần Hiến pháp mới, Luật Tôn giáo tín ngưỡng và một số luật khác. Thời gian tới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ nên tổ chức các lớp tập huấn để cập nhật những định hướng, các văn bản, quy định của pháp luật Đảng và Nhà nước liên quan đến nhân quyền nói chung, trong đó tùy từng lĩnh vực, ví dụ tôn giáo, tín ngưỡng thì có lớp tập huấn riêng.
 
Để nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền về công tác nhân quyền, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan báo chí tham mưu cho lãnh đạo chủ quản và lãnh đạo cơ quan báo chí về Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 2/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền cong người. Đồng thời, các cơ quan có liên quan cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí nhằm định hướng dư luận xã hội.
 
Mặt khác, để phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, phóng viên phải nắm chắc văn bản pháp luật, gắn với luật đạo của tôn giáo, lĩnh vực đó. Tới đây, Bộ TT&TT sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để định hướng các cơ quan báo chí trong thông tin về công tác nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng, khi băn khoăn thì phải thẩm định, tránh chuyện mục đích tốt nhưng bị phản tác dụng…
 

Xuân Lộc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)