ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ sở Đoàn tương đương cấp huyện, trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Hiện nay Đoàn Bộ có 26 cơ sở Đoàn trực thuộc (gồm 1 Đoàn cấp trên cơ sở, 8 Đoàn cơ sở, và 17 chi đoàn cơ sở) với tổng số hơn 13.000 đoàn viên đang sinh hoạt tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh); trong đó, có gần 1.000 đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị và khoảng 12.000 đoàn viên là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Bộ.
 
Ban Chấp hành Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 có 27 Ủy viên Ban Chấp hành, trong đó có 08 ủy viên Ban Thường vụ, 01 đồng chí Bí thư và 02 Phó Bí thư.
 
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
 
Bí thư Kiêm Trưởng ban Tổ chức
Đồng chí Nguyễn Anh Cương
Điện thoại: 094.916.0000
 
Phó Bí thư Kiêm Trưởng Ban Phong trào
Đồng chí Đoàn Minh Trang
Điện thoai: 097.683.5555
 
Phó Bí thư Kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu
Điện thoại: 091.656.6268
Email: nthieu@mic.gov.vn
 
Ban Tuyên giáo
Trưởng ban: Đồng chí Bùi Thanh Tùng
Điện thoại: 093.262.1987
 
Ban Đào tạo và Nghiên cứu khoa học
Trưởng ban: Đồng chí Chu Thế Tuấn
Điện thoại: 088.966.6589
 
Văn phòng Đoàn
Chánh Văn phòng: Đồng chí Tô Thị Thiên Ngân
Điện thoại: 098.898.1688
 
Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Nguyễn Thị Oanh
Điện thoại: 096.502.9992
Email: ntoanh@vnnic.vn
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)