Phú Thọ: Tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 15/1, Ban chỉ đạo (BCĐ) CNTT tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đồng chí Hà Kế San - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có thành viên BCĐ CNTT tỉnh.


20180116-m08.jpg
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San phát biểu kết luận hội nghị
 
Năm 2017, BCĐ CNTT tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành, góp phần quan trọng trong định hướng thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh. Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được quan tâm, kịp thời, bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phù hợp với thực tế phát triển tại địa phương. Nhờ đó, hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh từng bước được triển khai hiệu quả. Việc ứng dụng các phần mềm dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành trong các cơ quan Đảng, Nhà nước được triển khai, nhân rộng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tế. Hệ thống một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được triển khai đồng bộ, liên thông, thống nhất trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh, phục vụ hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính. Hệ thống hội nghị trực tuyến được khai thác, sử dụng hiệu quả, phục vụ tốt các cuộc họp của tỉnh. Trình độ CNTT của cán bộ, công chức được nâng lên, đáp ứng yêu cầu công việc. Công nghiệp CNTT có bước phát triển; số lượng doanh nghiệp điện tử, CNTT nước ngoài đầu tư vào tỉnh thu hút lượng lớn lao động trong tỉnh, doanh thu tăng cao, đóng góp nhất định vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, trên 90% cán bộ công chức đã được cấp hộp thư điện tử công vụ; tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi trong nội bộ cơ quan đạt trên 68%; tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi ra bên ngoài đạt 58%; trên 98% doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng… Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 260 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT; tổng giá trị xuất khẩu CNTT năm 2017 ước đạt 280 triệu USD.
 
Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được quan tâm, chú trọng; đã triển khai chứng thư số tới 100% các cơ quan nhà nước; hệ thống thông tin tại một số cơ quan, đơn vị đã được trang bị các biện pháp đảm bảo an toàn an toàn thông tin nhằm ngăn chặn các nguy cơ tấn công vào hệ thống mạng.
 
Năm 2018, BCĐ CNTT tỉnh Phú Thọ tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc xây dựng và ban hành các văn bản quản lý nhà nước về CNTT; đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước một cách đồng bộ, hiệu quả; từng bước đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện đồng bộ, liên thông các ứng dụng, cơ sở dữ liệu dùng chung các cấp, đáp ứng nhu cầu phát triển CNTT trong tình hình mới, tuân thủ Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ đã đề ra.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hà Kế San ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của BCĐ CNTT của tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai ứng dụng CNTT trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu trong năm 2018, BCĐ CNTT tỉnh cần quan tâm, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước; các cơ quan có ứng dụng chuyên ngành cao cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức và doanh nghiệp; Sở TT&TT với vai trò là cơ quan thường trực BCĐ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, nâng cấp hệ thống mạng WAN, cơ sở dữ liệu dùng chung, việc tích hợp dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp CNTT, viễn thông vào đầu tư tại tỉnh; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý Nhà nước về lĩnh vực thông tin - truyền thông và công tác đánh giá việc ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh./.
 

Lệ Thủy

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)