Lâm Đồng triển khai công tác ngành TT&TT năm 2018

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 12/1/2018, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác ngành TT&TT năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, các đồng chí Trưởng, phó các ban xây dựng đảng, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, phòng VHTT, Đài Truyền thanh Truyền hình, các doanh nghiệp viễn thông, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.


20180115-m10.jpg
 
Đồng chí Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 của Bộ TT&TT cho Sở TT&TT Lâm Đồng

Báo cáo Sở TT&TT đánh giá, trong năm 2017, các đơn vị trong Ngành đã đạt được nhiều thành tích, chỉ tiêu đặt ra. Ngành TT&TT Lâm Đồng đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ, đạt những kết quả toàn diện trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Các lĩnh vực chuyên ngành đều có chuyển biến tích cực, phát triển đồng đều, đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, công tác tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng của Bộ TT&TT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trong đó, Sở đã làm tốt công tác tuyên truyền về Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII-năm 2017 gắn với Tuần văn hóa Trà và Tơ lụa Bảo Lộc và các chương trình, sự kiện lớn, các ngày kỷ niệm của địa phương và đất nước. Việc triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước được quan tâm, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các hệ thống hoạt động ổn định góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, minh bạch hóa thông tin, tiết kiệm thời gian, chi phí, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn, giúp duy trì, nâng cao chỉ số ICT-Index (năm 2017 chỉ số ICT-index của tỉnh Lâm Đồng xếp thứ 10/63 tỉnh thành tăng một bậc so với năm 2016); hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến hoạt động ổn định, có hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông tiếp tục được tăng cường, hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu thông tin liên lạc của người dân và công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp chính quyền, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Một số kết quả chính đạt được, như: Tổng doanh thu bưu chính, viễn thông đạt 2.184 tỷ đồng, tăng 5% so với kế hoạch; nộp ngân sách địa phương được 111,1 tỷ, tăng 1% so với kế hoạch; sản phẩm báo chí phát hành đạt 7,12 triệu cuốn/năm; mạng Bưu chính viễn thông có 48 bưu cục, 114 điểm bưu điện văn hóa xã, 300 điểm giao dịch; số lượng trạm BTS trên địa bàn tỉnh đạt 1.505 trạm. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, xuất bản, Internet và tần số vô tuyến điện... được quan tâm, chú trọng và đi vào chiều sâu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí  Phan Văn Đa ghi nhận những nỗ lực đóng góp của ngành TT&TT đối với việc thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh trong năm 2017. Trong năm 2018, Sở TT&TT cần tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu về công tác thông tin, truyền thông, các công tác trọng tâm trong kế hoạch 5 năm (2016-2020). Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ngành cần bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Bộ TT&TT và của tỉnh để chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành hệ thống văn bản quản lý ngành, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi cho hoạt động TT&TT. Tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chính phủ điện tử tại địa phương trong bối cảnh nước ta đang thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương trong mua sắm trang thiết bị CNTT cả phần cứng và phần mềm theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, trong đó chú trọng việc thuê ngoài dịch vụ CNTT theo Quyết định 80/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai hiệu quả trục kết nối liên thông từ tỉnh xuống xã và công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức từ tỉnh đến xã các kỹ năng cần thiết về sử dụng và quản trị hạ tầng CNTT. Chú trọng việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng, quản lý có hiệu quả các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử. Tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 tại tất cả các cơ quan, tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính. Với vai trò là cơ quan thường trực của ban điều hành, Sở TT&TT cần sớm tham mưu UBND tỉnh đề án xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh trong thời gian tới…
 
Cũng tại hội nghị, Sở TT&TT đã thông qua 10 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong năm 2018 và phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2017, Sở TT&TT Lâm Đồng vinh dự được Bộ TT&TT tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua, được UBND tỉnh tặng bằng khen. Ngoài ra, có 4 tập thể thuộc Sở được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 3 cá nhân được tặng bằng khen. Sở TT&TT cũng tặng giấy khen cho 20 tập thể đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của ngành TT&TT Lâm Đồng trong năm 2017.
 

Duy Hữu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)