Cà Mau triển khai nhiệm vụ công tác TT&TT năm 2018

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 29/12/2017, Sở TT&TT tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác Thông tin và Truyền thông năm 2018. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng; cùng tham dự có lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị ngành TT&TT và các sở, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh Cà Mau.


 20180104-m04.jpg
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
 
Trong năm 2017, Sở TT&TT đã chỉ đạo các cơ quan báo, đài tập trung tuyên truyền các chủ đề, sự kiện như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết quả chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tỉnh ủy Cà Mau về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh… Sở TT&TT cấp 36 Giấy phép Xuất bản tài liệu không kinh doanh, 02 Giấy phép xuất bản Bản tin, 01 Giấy phép hoạt động in, 02 Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử; 09 văn bản Chấp thuận cho phép phóng viên thường trú hoạt động tại tỉnh Cà Mau.
 
Các hoạt động dịch vụ bưu chính, viễn thông được duy trì ổn định; phát triển mới thêm nhiều thuê bao điện thoại di động, Internet; nhiều thuê bao ADSL đã chuyển qua sử dụng Internet cáp quang FTTH tốc độ cao hơn; doanh nghiệp đã triển khai lắp đặt thêm nhiều trạm công nghệ mạng không dây 4G và phát triển thêm nhiều thuê bao 4G; các nhà cung cấp dịch vụ đã phục vụ chất lượng khá tốt; bảo đảm an toàn, nhanh chóng mạng lưới thông tin liên lạc và Internet, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và nhu cầu của người dân địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh. Các doanh nghiệp đã bố trí cán bộ thực hiện nghiêm chế độ trực điều hành, khai thác mạng lưới bưu chính, viễn thông, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.
 
Năm 2017, các doanh nghiệp bưu chính trong tỉnh chuyển phát đi bưu gửi (bưu phẩm, bưu kiện, thư, hàng hóa gửi) 6.997.084 cái (đi trong nước 6.977.968 cái, đi quốc tế 19.116 cái). Tổng số các loại bưu gửi từ trong nước, quốc tế đến tỉnh Cà Mau là 6.300.104 cái. Bưu điện tỉnh Cà Mau phát hành (chuyển phát) các loại báo, tạp chí trong năm là 2.506.235 tờ/cuốn. Trên địa bàn tỉnh có 16 doanh nghiệp bưu chính đang hoạt động, với 146 điểm phục vụ bưu chính (58 bưu cục; 80 điểm bưu điện - văn hóa xã; 08 thùng thư công cộng độc lập). Toàn tỉnh Cà Mau có 1.456.018 thuê bao điện thoại (42.166 cố định và 1.413.852 di động) đang hoạt động trên mạng; đạt mật độ 119,09 thuê bao/ 100 dân. Số người sử dụng điện thoại di động của tỉnh là 600.573 người; đạt tỷ lệ 49,12% dân số tỉnh. Có 260.386 thuê bao Internet (15.324 ADSL, 61.876 FTTH và 183.186 thuê bao 3G, 4G); đạt mật độ 0,21 thuê bao/ dân.
 
Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước ngày càng được đẩy mạnh, phát triển cả chiều sâu và chiều rộng; phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo trong tỉnh. Đến nay, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (VIC) đã được triển khai cho 440 cơ quan với 64.570 người dùng. Tất cả các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đều được triển khai sử dụng. Việc ứng dụng phần mềm VIC vào hoạt động chuyên môn tại các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Cà Mau đã đem lại hiệu quả tích cực.
 
Năm 2017, Sở TT&TT đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 05 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet; tần số vô tuyến điện; hoạt động xuất bản, in và phát hành; việc công bố, gắn dấu hợp quy, nhãn hàng hoá, biểu trưng số hoá truyền hình tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Qua kiểm tra tại 80 tổ chức, cá nhân; đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 17 tổ chức, cá nhân vi phạm, với tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước trên 90 triệu đồng.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng cho rằng trong năm 2017, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành TT&TT đã nỗ lực trong công tác để thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước công tác TT&TT toàn diện trên các mặt. Với những thành quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những thành tích và nỗ lực, cố gắng mà ngành TT&TT đạt được trong năm qua đã đóng góp rất tích cực vào thành tựu chung phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2018 như: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, chủ động nắm bắt xu hướng phát triển chung của thế giới và đất nước, tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện các phương án, kế hoạch đầu tư phát triển ứng dụng CNTT theo kế hoạch đã được phê duyệt và lưu ý nguồn vốn có hạn nên phải lựa chọn những dự án thiết thực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không trùng lặp. Tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, tình hình kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của đất nước. Tăng cường hơn nữa việc quản lý Internet, tin nhắn, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống thông tin trên mạng và kiên quyết phát hiện sớm, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định pháp luật. Tiếp tục quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là ngành TT&TT.
 

Thái Hưng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)