Bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại cho PV, BTV cơ quan báo chí đối ngoại

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 25/10/2017, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tọa đàm về công tác thông tin đối ngoại cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đối ngoại.


Hội nghị do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương chủ trì. 
 
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Văn Linh nhấn mạnh, thời gian qua, các lực lượng triển khai công tác thông tin đối ngoại, nhất là các lực lượng báo chí đối ngoại đã có những đóng góp quan trọng, đồng hành cùng công tác đối ngoại, các sự kiện đối ngoại của đất nước; tuyên truyền về thành tựu 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị APEC năm 2017…; chuyển tải kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng quốc tế; quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam; chọn lọc, cung cấp thông tin về các vấn đề quốc tế nổi bật, đáng quan tâm đến các tầng lớp nhân dân trong nước; đồng thời cung cấp thông tin đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch; tranh thủ cao nhất sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. 

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực, việc triển khai công tác thông tin đối ngoại vẫn còn một số hạn chế: có một số báo, nhất là các báo điện tử khai thác, sử dụng tin, bài, chi tiết, hình ảnh chưa được kiểm chứng, thiếu chính xác, tác động xấu đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế với một số nước liên quan. Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền, đấu tranh dư luận bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển cũng như trên đất liền, việc thông tin không đúng quan điểm, chủ trương, sử dụng không đúng, thiếu chính xác các thuật ngữ… có thể bị các thế lực cơ hội, thù địch lợi dụng để xuyên tạc, bóp méo sự thật, làm mất niềm tin của nhân dân vào chủ trương của Đảng, Nhà nước… 

Khoảng 100 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đối ngoại đã được nghe Tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ, chuyên gia có hơn 30 năm gắn bó với công tác biên giới lãnh thổ quốc gia chia sẻ một số kiến thức cơ bản, cập nhật về các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới quốc gia phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó có công tác thông tin đối ngoại, một số trọng tâm của công tác thông tin đối ngoại, đặc biệt là các vấn đề phức tạp, nhạy cảm như: Biên giới quốc gia, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền…/.

Thu Phương (TTXVN)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)