Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ tăng cường phối hợp nhằm thúc đẩy gắn kết CNTT với cải cách hành chính

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 9/8/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã chủ trì phiên họp bàn về chương trình phối hợp giữa hai Bộ nhằm thúc đẩy gắn kết CNTT với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020. Tham dự phiên họp có đại diện các Cục, Vụ chức năng liên quan của Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ.


20170809-m30.JPG
 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại phiên họp
 
Tại phiên họp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp số 2782/CTPH-BTTTT-BNV ngày 16/10/2012 của Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ về thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015, đại diện Cục Tin học hoá - Bộ TT&TT nhận định, hai Bộ đã xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ việc triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 với Chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.
 
Đồng thời, hai Bộ đã phối hợp cùng xây dựng, ban hành quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trên toàn quốc và các chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử giữa các cơ quan nhà nước. Theo đại diện Cục Tin học hóa, các văn bản quy phạm pháp luật do hai Bộ ban hành đã góp phần nâng cao giá trị pháp lý của văn bản điện tử và góp phần đưa CNTT thực sự trở thành công cụ thúc đẩy cải cách hành chính. Đặc biệt, lãnh đạo các Sở TT&TT đánh giá rất cao chương trình phối hợp giữa Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ vì đây là cơ sở để Sở TT&TT và Sở Nội vụ ở các địa phương thực hiện các chương trình phối hợp tương tự để gắn kết thực sự CNTT với cải cách hành chính.
 
Tuy nhiên, đại diện Cục Tin học hóa cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chương trình phối hợp giữa hai Bộ giai đoạn 2011-2015. Cụ thể, chương trình phối hợp giữa hai Bộ chưa thực sự gắn kết, hàng năm không tiến hành tổng kết bổ sung những nội dung cần phối hợp kịp thời. Do đó việc thực hiện còn rời rạc. Hai Bộ chưa phối hợp tốt để giải quyết kịp thời các kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính.
 
Cũng tại phiên họp, đại diện các Cục, Vụ liên quan của hai Bộ đã cùng thảo luận các nội dung của Chương trình phối hợp giữa Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ giai đoạn 2017-2020. Theo đó, hai Bộ cùng phối hợp xây dựng các văn bản pháp luật nhằm nâng cao ứng dụng CNTT, hiện đại hóa hành chính trong cơ quan nhà nước như: Thông tư quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước; Thông tư quy định quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ, tài liệu điện tử; Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu đầu vào của tài liệu lưu trữ điện tử.
 
Đồng thời, hai Bộ sẽ cùng phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Liên quan đến việc triển khai Quyết định số 45, đại diện Vụ Bưu chính – Bộ TT&TT cho biết, tính đến 10/8/2017, đã có 13/22 Bộ, ngành và 48/63 tỉnh/thành công bố Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Tổng cộng có 153 thủ tục hành chính được triển khai, cung ứng qua dịch vụ bưu chính công ích, chủ yếu là của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải.
 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đề xuất, Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) cần phối hợp với Vụ Bưu chính (Bộ TT&TT) tổ chức đánh giá về sự hài lòng của người dân đối với chính quyền các cấp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cũng đề nghị Bộ TT&TT hỗ trợ Bộ Nội vụ xây dựng Bộ điện tử nhằm tăng cường ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý nhà nước của Bộ.
 
Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng và Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đều nhất trí cao với những nội dung mà các đại biểu đã đóng góp vào Chương trình phối hợp giữa hai Bộ giai đoạn 2017-2020. Chương trình phối hợp sẽ được Bộ trưởng Bộ TT&TT và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký kết tại trụ sở Bộ TT&TT trong thời gian sắp tới./.
 

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)