Yên Bái công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành quyết định phê duyệt và công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2016.


Theo đó, đứng đầu về mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh là Sở Thông tin và Truyền thông; đứng thứ 2 là Sở Y tế, đứng thứ 3 là Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Ngoại vụ là đơn vị có mức độ ứng dụng CNTT thấp nhất trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
 
Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND huyện Văn Yên đứng đầu về mức độ ứng dụng CNTT, đứng thứ 2 là UBND thành phố Yên Bái, đứng thứ 3 là UBND huyện Văn Chấn. UBND huyện Lục Yên là đơn vị có mức độ ứng dụng CNTT thấp nhất trong các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.
 
Căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần có giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT gắn với cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị.
 
UBND tỉnh giao cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì theo dõi kết quả triển khai và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao việc ứng dụng và phát triển CNTT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 24/07/2017.

Cao Văn Tuấn (Sở TT&TT Yên Bái)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)