Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật giai đoạn 2017-2020

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 25/5/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải đã chủ trì cuộc họp về công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật giai đoạn 2015 - 2016, triển khai kế hoạch xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật giai đoạn 2017 - 2020. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Vụ, Cục, Ban quản lý Chương trình viễn thông công ích, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ TT&TT.


20170525-ta2-2.jpg

 Toàn cảnh buổi họp.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính đã trình bày tóm tắt nội dung báo cáo Công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, giai đoạn 2015 - 2016, Bộ TT&TT đã ban hành danh mục (Quyết định số 1327/QĐ-BTTTT ngày 12/8/2015) gồm 27 nhiệm vụ xây dựng định mức kinh tế, trong đó có 8 nhiệm vụ các đơn vị cam kết hoàn thành năm 2016, 6 nhiệm vụ Bộ đã phê duyệt đề cương, dự toán và 12 nhiệm vụ chưa được Bộ phê duyệt đề cương, dự toán.
 
Về nhiệm vụ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật giai đoạn 2017 - 2020, ông Hải cho biết: Ngày 23/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2504/QĐ-TTg Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ TT&TT. Do đó, giai đoạn 2017 - 2020 tập trung ưu tiên xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật để triển khai thực hiện quyết định này. Đồng thời, triển khai xây dựng những định mức kinh tế - kỹ thuật cấp bách, cần phải làm ngay để đáp ứng nhu cầu công tác.
 
Ngày 7/4/2017, Bộ đã có Công văn số 1166/BTTTT-KHTC về triển khai thực hiện Quyết định số số 2504/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ căn cứ danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước để đề xuất xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật. Tuy nhiên, đến nay còn một số đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành chưa có đề xuất định mức để triển khai dịch vụ; một số nhiệm vụ đăng ký còn chồng chéo, chưa có sự phối hợp giữa các đơn vị; một số nhiệm vụ đăng ký cần làm rõ hơn về nội dung dịch vụ làm cơ sở đề xuất định mức cần xây dựng. 
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận cụ thể những khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng định mức trong thời gian qua và đề xuất các kiến nghị trình Bộ trong thời gian tới để hoàn thiện khung định mức kinh tế - kỹ thuật giai đoạn 2017 - 2020, cho các đơn vị thuộc Bộ sớm đi vào triển khai thực hiện.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải ghi nhận những cố gắng của các đơn vị, đặc biệt đơn vị chủ trì là Vụ Kế hoạch – Tài chính và bày tỏ quan điểm ủng hộ những ý kiến đóng góp của các đơn vị. Đồng thời, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, Bộ sẽ xem xét và tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị nhanh chóng xây dựng danh mục định mức kinh tế - kỹ thuật giai đoạn 2017-2020 để trình ban hành trong năm 2017.

Thảo Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)