Xử phạt vi phạm hành chính với Vietnamobile do cung cấp dịch vụ cho thuê bao không cung cấp đầy đủ thông tin thuê bao

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 12/5/2017, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-XPVPHC do Chánh Thanh tra Bộ Đặng Anh Tuấn ký, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phẩn Viễn thông Di động Vietnamobile do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính.


Cụ thể, Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

1.     Cung cấp dịch vụ cho thuê bao trong trường hợp chủ thuê bao cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác thông tin thuê bao theo quy định với số lượng từ 500 thuê bao trở lên quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 30 Nghị định số 174/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.
 
Hình thức xử phạt: phạt tiền với số tiền 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng).
 
2.     Cung cấp dịch vụ viễn thông không thực hiện đúng quy định việc đăng ký, lưu giữ hoặc sử dụng thông tin thuê bao quy định tại Điểm i Khoản 5 Điều 30 Nghị định số 174/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.
 
Hình thức xử phạt: phạt tiền với số tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng).
 
Tổng số tiền phạt là 85.000.000 đồng (tám mươi lăm triệu đồng).
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)