Dữ liệu lớn - Ảnh hưởng lớn

(Mic.gov.vn) - 

Đó chính là thông điệp của Tổng thư ký Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) - ông Houlin Zhao, nhân Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin Thế giới (Ngày 17/5 hàng năm).


Toàn văn Thông điệp của Tổng thư ký ITU:

"Hàng năm vào ngày 17 tháng 5, thành viên của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) trên toàn thế giới, tổ chức Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin Thế giới (WTISD) - một ngày đánh dấu sự thành lập Liên minh của chúng ta cách đây hơn 150 năm.

Chủ đề cho Ngày này năm 2017 là "Dữ liệu lớn - Ảnh hưởng lớn", sẽ khám phá sức mạnh của dữ liệu lớn cho phát triển và xem xét cơ hội chuyển đổi vô vàn dữ liệu hiện có thành những thông tin có thể thúc đẩy sự phát triển.

Sự hiểu biết nhờ phân tích dữ liệu sẽ làm cơ sở cho phép đưa ra các quyết định ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, giúp thực hiện tất cả 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc đến năm 2030.

Đây cũng là cơ hội để xem xét kỹ hơn về tầm quan trọng của quản trị và quy chế, cũng như ý nghĩa đối với tính riêng tư và an ninh cá nhân khi có sự gia tăng đáng kể về dữ liệu và sự kết nối trong tương lai.

Vô số cơ hội cũng sẽ được xác định khi chúng ta học cách hoàn thiện và khai thác dữ liệu lớn tốt hơn và hiểu hơn sự tác động có thể của chúng cho một lợi ích toàn cầu.

Các hoạt động của thành viên ITU sẽ đóng góp vào việc xây dựng động lực để nắm giữ các dữ liệu lớn trên quy mô toàn cầu và nắm bắt những cơ hội mới để giải quyết những thách thức về phát triển".

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)