Bộ TT&TT rà soát tiến độ thực hiện các đề án năm 2017

(Mic.gov.vn) - 

Chiều 4/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện các đề án trong Chương trình công tác của Bộ TT&TT trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017 và tiến độ xử lý các đề án đã trình nhưng chưa được ban hành.


Báo cáo tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Bộ TT&TT Lê Ngọc Đức cho biết, tính đến tháng 4/2017, Bộ TT&TT đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 14 đề án, trong đó có 3 đề án đã được ký ban hành.
 
20170504-ta1.jpg
Toàn cảnh buổi họp.
 
11 đề án đã trình nhưng chưa ban hành gồm:
 
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TT&TT (Vụ Tổ chức cán bộ).
 
- Đề án Sách Quốc gia giai đoạn 2016-2020 (Vụ Kế hoạch – Tài chính).
 
- Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí (Vụ Kế hoạch – Tài chính).
 
- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh (Vụ Pháp chế).
 
- Đề án khôi phục, duy trì và phát triển mạng lưới phát hành, xuất bản phẩm cấp huyện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Cục Xuất bản, In và Phát hành).
 
- Đề án quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2016-2020 (Cục Xuất bản, In và Phát hành).
 
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia (Cục An toàn thông tin).
 
- Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn nhà nước (Cục Tin học hóa).
 
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù cho VNCERT và cán bộ kỹ thuật đảm bảo công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước (VNCERT).
 
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin của Chính phủ điện tử (VNCERT).
 
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực điều phối, ứng cứu sự cố, phòng chống tấn công mạng, đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia (VNCERT).
 
Từ nay đến cuối năm, Bộ TT&TT phải xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 17 đề án nữa, bao gồm:
 
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm và nội dung thông tin số (Vụ Công nghệ thông tin).
 
- Phê chuẩn/phê duyệt các Văn kiện Đại hội Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) lần thứ 26 (Vụ Hợp tác quốc tế).
 
- Quản lý, phát triển hệ thống truyền thanh – truyền hình cấp huyện đến năm 2020 (Vụ Thông tin cơ sở).
 
- Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài truyền hình Việt Nam (Vụ Tổ chức Cán bộ).
 
- Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam ( Vụ Tổ chức Cán bộ).
 
- Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài tiếng nói Việt Nam (Vụ Tổ chức Cán bộ).
 
- Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Thông tin và Truyền thông (Vụ Tổ chức Cán bộ).
 
- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in (Cục Xuất bản, In và Phát hành).
 
- Chiến lược phát triển thông tin quốc gia tới 2025, tầm nhìn 2030 (Cục Báo chí).
 
- Đề án Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, cải thiện mức độ tin cậy của quốc gia trong hoạt động giao dịch điện tử theo hướng xã hội hóa (Cục An toàn Thông tin).
 
- Đề án Hỗ trợ phát triển một số sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng nội địa (Cục An toàn Thông tin).
 
- Đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Campuchia giai đoạn 2017-2020 (Cục Thông tin Đối ngoại).
 
- Kế hoạch của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Campuchia 6 tháng cuối năm 2017 (Cục Thông tin Đối ngoại).
 
- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Báo chí, Xuất bản (Thanh tra).
 
- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin và Tần số vô tuyến điện (Thanh tra)
 
- Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông).
 
- Nghị định thay thế Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25/2007/NĐ-CP (NEAC).
 
Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo cụ thể tiến độ xây dựng các đề án, đề xuất những khó khăn, vướng mắc cần hỗ trợ tháo gỡ. Theo báo cáo của nhiều đơn vị, nhiều đề án sẽ được hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch đề ra.
 
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đề nghị các đơn vị cần tiếp tục tích cực rà soát, quan tâm thực hiện các đề án đúng tiến độ theo kế hoạch đã đăng ký, đảm bảo nội dung, chất lượng của các văn bản pháp luật này.

Thảo Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)