Thanh tra Khối Kinh tế ngành ký giao ước thi đua năm 2017

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 28/3/2017, tại trụ sở Bộ TT&TT, Thanh tra các Bộ, ngành thuộc Khối kinh tế ngành (viết tắt là Khối I) đã tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2017. Tham dự Lễ ký có đại diện Thanh tra 6 Bộ, ngành gồm: Thanh tra Bộ TT&TT; Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải, Thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Bộ Công thương, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


20170328-l1.jpg

Toàn cảnh Lễ ký giao ước thi đua giữa các Bộ, ngành năm 2017

Theo đó, lễ ký kết giao ước thi đua năm 2017 do Thanh tra Chính phủ phát động hàng năm nhằm tạo phong trào thi đua giữa Thanh tra các Bộ, ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành theo định hướng của Thanh tra Chính phủ; tạo cơ sở cho Thanh tra các Bộ, ngành thường xuyên trao đổi, phổ biến kinh nghiệm, biện pháp tổ chức, chỉ đạo và phát triển các phong trào thi đua trong Khối.
 
Tại buổi lễ, các đơn vị trong Khối thi đua số I đã thông qua nội dung Báo cáo tổng hợp đăng ký thi đua năm 2017 của Thanh tra các Bộ, ngành và thống nhất Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của Khối trong năm 2017. Theo Giao ước thi đua năm 2017, các đơn vị trong Khối thi đua số I cam kết sẽ tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua và cố gắng tham gia đầy đủ các hoạt động thi đua của Khối; phát huy tối đa nội lực nhằm tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra trong năm 2017; phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 đã được phê duyệt, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, nâng cao chất lượng, bố trí lực lượng và các điều kiện cần thiết để tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu; thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; củng cố, kiện toàn tổ chức đảng các cấp, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu tại Lễ ký, ông Lê Sỹ Bảy - Vụ trưởng Vụ I (Thanh tra Chính phủ) khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua trong thực hiện nhiệm vụ của các Khối và mỗi cơ quan, đơn vị cần phải xác định mục tiêu thi đua và phát động phong trào thi đua bằng nhiều hình thức để tạo ra động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện nghiêm túc Quy chế giám sát hoạt động Đoàn thanh tra; triển khai xây dựng và hoàn thành báo cáo kết quả thanh tra, xây dựng dự thảo Kết luận thanh tra đúng thời gian quy định; kết quả thanh tra đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan, kết luận kiến nghị có tính khả thi cao; giao lưu trong Khối nhằm tăng cường hơn nữa các mối quan hệ hợp tác giữa các đơn vị… góp phần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra./.

Xuân Lộc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 4)