Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2017

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 23/3/2017, tại Hà Nội, Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Khối trưởng Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế Trung ương năm 2016; Thào Xuân Sùng, Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận TW. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cùng đại diện lãnh đạo 7 Bộ, ngành kinh tế.


20170323-l1.jpg

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo báo cáo, công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế Trung ương (Khối) đã từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức. Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, gắn kết với nhiệm vụ chính trị, đặc thù của mỗi Bộ, ngành trong Khối, góp phần nâng cao nhận thức và thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của chính quyền và tổ chức đoàn thể các cấp trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua cơ sở; có tác dụng khích lệ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016 của các Bộ, ngành trong Khối.
 
Song hành với nhiệm vụ chính trị, công tác thi đua khen thưởng bảo đảm tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định; chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên rõ rệt, bảo đảm tính công khai, minh bạch, chính xác; kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của các Bộ, ngành trong Khối. Đồng thời, các đơn vị trong Khối đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Các đơn vị trong Khối đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng và đổi mới toàn diện công tác thi đua, khen thưởng; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi Bộ, ngành trong Khối.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Khối cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể: Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối chưa có sự thống nhất, số lượng biên chế còn hạn chế; việc xây dựng, triển khai các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề còn hạn chế, chưa chủ động, sáng tạo, nhất là ở cơ sở; công tác sơ kết, tổng kết, phát hiện, biểu dương người tốt, việc tốt chưa được thường xuyên, liên tục; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật chưa được coi là mũi nhọn của thi đua; công tác tham mưu cho lãnh đạo Đảng, chuyên môn ở một số đơn vị cơ sở chưa hiệu quả; công tác tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ còn chưa được chủ động…
 
20170323-l4.jpg
 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu chứng kiến Lễ ký giao ước thi đua trong Khối
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương và đánh giá cao mọi mặt hoạt động của Khối trong năm 2016, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước. Phong trào thi đua được các Bộ, ngành trong Khối quan tâm, đẩy mạnh; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, coi trọng công tác đền ơn đáp nghĩa.
 
Về phương hướng công tác của Khối trong năm 2017, Phó Chủ tịch nước cơ bản nhất trí và đề nghị Khối cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 15/4/2014 của Bộ Chính trị, phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau”; nêu gương người đứng đầu gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII; xây dựng nội bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình; công tác thi đua, khen thưởng cần đặc biệt quan tâm đến người lao động trực tiếp, khen thưởng đột xuất; xác định cụ thể mục tiêu của mỗi Bộ, ngành để tập trung chỉ đạo, giải quyết…
 
20170323-l3.jpg
 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đọc giao ước thi đua năm 2017
 
Cũng tại Hội nghị, Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế Trung ương đã thống nhất bầu Bộ TT&TT làm Khối trưởng của Khối trong năm 2017 và Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Khối phó và ký cam kết thi đua năm 2017.
 
Thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT và Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế Trung ương, Thứ trưởng Phan Tâm đã đọc giao ước thi đua và cam kết thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua năm 2017 của Khối./.

Xuân Lộc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 4)