Công bố Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2016

(Mic.gov.vn) - 

Chiều ngày 22/3/2017, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Lễ công bố Báo cáo  chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2016 (Vietnam ICT Index 2016). Đây là năm thứ 11 Bộ TT&TT phối hợp với Hội Tin học Việt Nam thực hiện báo cáo này.


20172203-ta1.jpg

Toàn cảnh Lễ công bố

Theo tài liệu đánh giá, Bộ TT&TT xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng chung các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công.

Đây là năm chỉ số ICT Index của Bộ TT&TT vượt lên xếp hạng 5 trong số 20 cơ quan Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công. Trước đó theo báo cáo ICT Index năm 2014, Bộ TT&TT xếp thứ 7; năm 2015 xếp thứ 6.
 
Báo cáo Vietnam ICT Index 2016 cung cấp các thông tin về thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT&TT, đồng thời đưa ra những đánh giá xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT&TT dựa trên cơ sở số liệu thu thập được từ các khối: Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và Ngân hàng thương mại.
 
Chỉ số Vietnam ICT Index năm nay được kết cấu theo hệ thống chỉ tiêu của Liên hợp quốc bao gồm 3 chỉ số thành phần chính gồm: Hạ tầng kỹ thuật, Hạ tầng nhân lực và Ứng dụng CNTT, bỏ chỉ số môi trường – chính sách đồng thời loại bỏ các chỉ tiêu không còn phù hợp và cập nhật bổ sung các chỉ tiêu mới góp phần đẩy mạnh hoạt động xây dựng Chính phủ điện tử trong thời gian tới.
 
20172203-ta2.jpg
Vụ trưởng Vụ CNTT Đào Đình Khả phát biểu tại buổi lễ.
 
Phát biểu tại Lễ công bố, ông Đào Đình Khả - Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ TT&TT cho biết: So với những năm trước, báo cáo Vietnam ICT Index năm nay có sự thay đổi, cải tiến mạnh mẽ về hệ thống chỉ tiêu và phương pháp tính nhằm đảm bảo bám sát định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển và ứng dụng CNTT&TT tại Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, đồng thời cũng phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế về đánh giá, xếp hạng Chính phủ điện tử.
 
Vụ trưởng Vụ CNTT Đào Đình Khả nhận định: Báo cáo Vietnam ICT Index 2016 có những tác động tích cực đến hoạt động thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT, viễn thông của nhiều cơ quan, tổ chức của Việt Nam, trong đó nhiều bộ, ngành, tỉnh/thành đã tự xây dựng chỉ số đánh giá về CNTT.
 
"Điều này có ý nghĩa rất lớn vì công nghiệp CNTT ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế như doanh thu, giá trị xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho lao động. Việc xây dựng và công bố chỉ số này vừa giúp đánh giá về thực trạng ngành công nghiệp CNTT của Việt Nam vừa giúp các địa phương xác định năng lực phát triển về công nghiệp CNTT, từ đó xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp CNTT của địa phương trong những năm tới"-  ông Đào Đình Khả, Vụ trưởng Vụ CNTT cho biết.
 
Ông Đào Đình Khả cũng nhấn mạnh báo cáo ICT Index 2016 tiếp tục giúp các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hiện trạng phát triển và ứng dụng CNTT của mình, để từ đó đưa ra các giải pháp cải thiện ứng dụng và phát triển CNTT của đơn vị mình, góp phần thúc đẩy ứng dụng, phát triển CNTT của cả nước./.

Thảo Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)