Bộ TT&TT giao ban quản lý Nhà nước tháng 2/2017

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 6/3/2017, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị giao ban quản lý Nhà nước (QLNN) tháng 2/2017. Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Thành Hưng, Phạm Hồng Hải, Phan Tâm; đại diện lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp trong Ngành.


20170306-l1.jpg
 Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo báo cáo của các doanh nghiệp trong Ngành, trong tháng 2/2017 hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan. Tập đoàn VNPT thực hiện đạt 6,2% kế hoạch, doanh thu tăng 9,1% so với cùng kỳ. Thuê bao di động đạt 893.000 (phát triển mới 2 tháng), băng rộng fiber đạt 255.000 thuê bao, tăng trưởng 23,3% so với cùng kỳ. Tập trung ngăn chặn tin nhắn rác (trong 10.000 thuê bao chỉ có 1 – 1,5 thuê bao tin nhắn rác), giảm 96% so với cùng kỳ. Đẩy mạnh thu hồi SIM kích hoạt sẵn theo chỉ đạo của Bộ, VNPT đã hủy hợp đồng với 20 đại lý ủy quyền vì thực hiện không đúng quy định; khóa 569 user kích hoạt thuê bao mà thông tin không chính xác.

Đối với Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel), trong tháng 2 Viettel đã thực hiện cơ bản chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng nộp ngân sách nhà nước và các quỹ đạt 6.822 tỷ, hoàn thành 16,6% kế hoạch năm. Hiện Viettel đang tập trung triển khai hạ tầng 4G, đã phát sóng 16.000 trạm; chặn lọc 4,7 triệu tin nhắn rác, xóa chặn 7.456 thuê bao tin nhắn rác.

Tổng Công ty viễn thông MobiFone, trong tháng 2, tổng doanh thu đạt 12,3% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 700 tỷ đồng, đạt 17% kế hoạch năm. Thực hiện nghiêm việc kiểm tra giám sát việc kích hoạt SIM; chặn 29.000 thuê bao, 13 triệu tin nhắn rác trong 2 tháng.

Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC tập trung phối hợp xây dựng phương án xử lý công nợ tài sản của VTC; lũy kế 2 tháng đạt 16% doanh thu, 18% lợi nhuận so với kế hoạch.
 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong 2 tháng đầu năm thực hiện đạt 11,3% kế hoạch năm, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ. Về lợi nhuận đạt 11,8% kế hoạch dự kiến tăng 23% so cùng kỳ.
 
Tại Hội nghị đại diện các cơ quan chức năng của Bộ đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động trong tháng 2 và các công việc đang triển khai, Cục Báo chí cho biết trong tháng 2 Cục đã xây dựng trình Chính phủ ban hành 2 Nghị định, Bộ trưởng ký ban hành 2 Thông tư. Hiện Cục đang tập trung hoàn thiện văn bản luật về lưu chiểu điện tử với báo chí điện tử. Cũng trong tháng qua, Cục đã chủ động xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với 5 cơ quan báo chí, thu hồi 1 thẻ nhà báo.
 
Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đang tập trung chuẩn bị cho Hội nghị phổ biến Nghị định số 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; Thông tư của Bộ Tài chính về phí, lệ phí thương quyền của truyền hình trả tiền và game. Đồng thời, Cục đang tiến hành rà soát, hoàn thiện quy trình xem xét cấp phép thiết lập mạng truyền hình cáp ở các địa phương; làm việc với Google, YouTube để gỡ bỏ nội dung độc hại.

Cục Thông tin đối ngoại đã tích cực triển khai Đề án tăng cường thông tin đối ngoại với Lào và đề xuất đề án thông tin đối ngoại với Campuchia; phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chuẩn bị tổng kết 5 năm phối hợp và triển khai ký kết hợp tác mới.

Cục Xuất bản, In và Phát hành tập trung triển khai kế hoạch Ngày sách Việt Nam lần thứ 4 có sự tham gia mạnh mẽ hơn của các địa phương, Bộ, ngành. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 19/KL-TW của Ban Bí thư về 10 năm thực hiện Chỉ thị 42/CT-TW về lĩnh vực xuất bản, in, phát hành; chủ động phối hợp trong hoạt động cấp phép xuất bản điện tử; rà soát, kiểm tra, xử lý nội dung sai phạm và phát tán bất hợp pháp nội dung xuất bản phẩm vi phạm.

Về lĩnh vực viễn thông, đã hoàn thành giai đoạn 1 của quá trình chuyển đổi mã vùng bắt đầu từ 11/02/2017 cho 13 tỉnh thành phố. Từ 0h00 ngày 13/3 người dân sẽ chỉ được phép quay theo mã mới. Cục đã đề nghị các doanh nghiệp viễn thông rà soát kỹ về kỹ thuật để duy trì thông báo. Chỉ đạo các đài báo tăng cường tuyên truyền về chuyển đổi mã vùng. Về việc ngăn chặn SIM kích hoạt sẵn đã thu được nhiều kết quả, giảm lượng SIM rác, trong số gần 20 triệu SIM đã thu hồi, nhà mạng không được kích hoạt lại.

Đối với Cục Tin học hóa, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Trong đó giao Bộ TT&TT cải thiện thứ hạng Chính phủ điện tử và mục tiêu hết 2017 đứng thứ 80, đến 2020 đứng thứ 70, top 5 khu vực về chỉ số Chính phủ điện tử (gồm 3 dịch vụ: hạ tầng viễn thông, phát triển nhân lực, phát triển dịch vụ trực tuyến – y tế, giáo dục, xã hội, lao động, tài chính, môi trường). Đồng thời, Cục đã tham mưu để lãnh đạo Bộ có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đề nghị 1 số Bộ thúc đẩy cung cấp dịch vụ trực tuyến trong những lĩnh vực trọng điểm mà Liên hợp quốc quan tâm.
 
20170306-L01.JPG
 Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá cao mọi mặt công tác của Bộ trong tháng qua. Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong thời gian tới, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tập trung hoàn thiện văn bản đúng tiến độ; rà soát, xây dựng chức năng nhiệm vụ của các đơn vị theo Nghị định của Chính phủ đã ban hành; Phối hợp VTV, VOV, TTXVN để hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của các đơn vị này; Sắp xếp, kiện toàn bộ máy của Cục Thông tin cơ sở, Tạp chí Thông tin và Truyền thông; Hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ về đơn vị sự nghiệp công lập ngành TT&TT; Tiếp tục triển khai quản lý chặt chẽ SIM mua bán sai quy định; Tập trung triển khai giai đoạn 2 đề án số hóa truyền hình, đấu giá Băng tần 2.6 Hz là cơ sở rút kinh nghiệm để đấu giá băng tần 700; Nghiên cứu thủ đoạn tấn công mới trong lĩnh vực an toàn thông tin; Thanh tra Bộ tăng cường kiểm tra giám sát, chấn chỉnh, xử lý nghiệm vi phạm trong lĩnh vực TT&TT, phối hợp chặt xử lý SIM rác, sai phạm của phóng viên cơ quan báo chí thường trú ở các địa phương; Trung tâm Thông tin xây dựng quy chế đảm bảo an toàn thông tin của Bộ báo cáo trong tháng 3 này; Viện chiến lược TT&TT phối hợp chặt chẽ với Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử hoàn thiện dự thảo đề án quy hoạch phát triển báo chí sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc cung cấp thông tin sai sự thật và các luận điệu xuyên tạc, kích động chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Rà soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về báo chí, xuất bản, thông tin điện tử.

Cục Báo chí, Cục Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Thông tin cơ sở chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền cả trong nước và đối ngoại, thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng để động viên toàn xã hội chung sức chung lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2017. Theo dõi chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
 
Cục Báo chí và Cục Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử tập trung chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và nghị định 08/2017/NĐ-CP về lưu chiểu điện tử. Cục Báo chí tiếp tục tăng cường quản lý các cơ quan báo chí và phóng viên, xử lý nghiêm các phóng viên, cơ quan báo chí đưa tin sai, vi phạm các quy định, tôn chỉ mục đích./.

Xuân Lộc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 5)