Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc 2016

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 18/01/2017, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo TW phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại TW tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại (TTĐN); tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017.


20170118-l20.jpg

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 
Tới dự Hội nghị có đồng chí Phạm Gia Khiêm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch chuyên trách Ban Chỉ đạo Nhà nước về biển Đông và hải đảo; đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW; đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW; đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW chủ trì Hội nghị; Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo tham dự và có tham luận quan trọng đóng góp tại Hội nghị. Tham dự có hơn 600 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội TW; đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy; đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng; lãnh đạo Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW và các cơ quan báo chí, truyền thông.
 
Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, công tác TTĐN, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu đổi mới của đất nước; giới thiệu quảng bá hình ảnh quốc gia, văn hóa, con người Việt Nam và vấn đề biên giới lãnh thổ, biển, đảo, phân giới, cắm mốc.
 
Mặt khác, tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, củng cố sự tin tưởng, ủng hộ của quần chúng nhân dân, của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính sách và cách giải quyết của Chính phủ đối với vấn đề quan trọng của đất nước. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, qua đó góp phần tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của nước ta trong khu vực và trên thế giới.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả cơ bản, quan trọng đã đạt được, Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục như: Công tác TTĐN, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc vẫn chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; Cơ chế phối hợp cung cấp thông tin giữa TW và địa phương, giữa các đơn vị tại địa phương có lúc, có nơi còn thiếu đồng bộ nên hiệu quả hoạt động chưa cao; Nội dung và hình thức tuyên truyền chưa thực sự phong phú, hiệu quả, chưa thuyết phục, phù hợp với các đối tượng khác nhau; Nhiều cơ quan thông tấn, báo chí trong nước, nhất là báo mạng điện tử, khai thác thông tin từ nguồn báo chí nước ngoài, trên mạng xã hội thông tin thiếu kiểm chứng, thiếu nhạy cảm chính trị; Công tác phát ngôn ở nhiều đơn vị, địa phương vẫn còn có những sơ hở, dễ bị các thế lực cơ hội, thù địch lợi dụng tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ta…
 
20170118-l30.jpg

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo trình bày tham luận tại Hội nghị

 
Trình bày tham luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh: Trong năm 2016, Bộ TT&TT duy trì có hiệu quả cơ chế phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác TTĐN, Ban Tuyên giáo TW, Hội Nhà báo Việt Nam cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền đối ngoại cho các phương tiện thông tin đại chúng thông qua các buổi giao ban lãnh đạo báo chí, giao ban TTĐN hàng tuần; tổ chức điểm báo và tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài về Việt Nam, hàng tuần có báo cáo, đề xuất các kiến nghị đối với công tác chỉ đạo các hoạt động TTĐN. Đặc biệt, điểm mới trong công tác TTĐN năm 2016, lần đầu tiên Bộ TT&TT với tư cách thành viên Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ đã tổ chức định kỳ nhiều Hội nghị cung cấp thông tin về nhân quyền cho báo chí do Bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ, mời đại diện các bộ, ngành cung cấp thông tin chính thức nhằm chủ động cung cấp thông tin về tình hình nhân quyền và thành tựu đảm bảo quyền con người tại Việt Nam và thế giới cho báo chí; chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và bồi dưỡng kỹ năng thông tin, tuyên truyền về vấn đề dân chủ, nhân quyền trên báo chí…
 
Mặt khác, những hoạt động TTĐN trong năm 2016 vừa qua đã góp phần giải thích, làm rõ, phản bác những thông tin sai lệch về Việt Nam; quảng bá hình ảnh Việt Nam, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; góp phần bảo vệ chủ quyền, biên giới, lãnh thổ; củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế; đẩy mạnh quan hệ kinh tế - thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài, khách du lịch quốc tế vào Việt Nam; khuyến khích động viên đồng bào ta ở nước ngoài gắn bó với quê hương, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của công cuộc đổi mới đất nước – Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định.
 
Tại Hội nghị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đánh giá cao hoạt động TTĐN trong năm 2016 vừa qua. Hoạt động TTĐN đã chủ động, tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới trong hội nhập quốc tế nhằm tạo thế và lực của Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành có liên quan sau khi thành lập Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN TW đã được củng cố.
 
20170118-l60.jpg

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm phát biểu tại Hội nghị

 
Theo nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, công tác tuyên truyền về biển Đông, hải đảo là một trong những nội dung khó, phức tạp trong tình hình mới, đòi hỏi sự chỉ đạo chặt chẽ, hiệp đồng thống nhất giữa các đơn vị có liên quan nhằm đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo bằng luật pháp quốc tế, giữ vững độc lập dân tộc; tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn mới.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW đã biểu dương những nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc tăng cường hoạt động TTĐN, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, góp phần quan trọng tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.
 
20170118-l50.jpg

Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW Phạm Văn Linh phát biểu kết luận Hội nghị

 
Đồng chí Phạm Văn Linh nhận định, năm 2017, tình hình trong nước có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; tình hình quốc tế, khu vực và trên biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, đồng chí Phạm Văn Linh đề nghị công tác TTĐN, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trên cơ sở quán triệt đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức, cơ chế chỉ đạo, phối hợp giữa các lực lượng tuyên truyền một cách toàn diện, đồng bộ; đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương thức, ngôn ngữ tuyên truyền; chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch; đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động TTĐN….
 
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm, lập trường của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; tranh thủ hơn nữa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo môi trường trong nước và quốc tế thuận lợi để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển đảo, giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
 
Cũng tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo TW đã trao tặng Bằng khen cho 27 tập thể và 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác TTĐN; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc trong năm 2016.

Xuân Lộc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 4)