Sở TT&TT Thừa Thiên - Huế triển khai nhiệm vụ năm 2017

(Mic.gov.vn) - 

Chiều 11/1/2017, Sở TT&TT Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Dung đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng  Bộ TT&TT tại Đà Nẵng, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị thuộc ngành TT&TT tỉnh Thừa Thiên - Huế.


20170112-l2.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2016, Ngành TT&TT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý mà trọng tâm là dịch vụ công trực tuyến; quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông; đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng; khẳng định vai trò, vị trí của Ngành trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Kết quả nổi bật, trong công tác triển khai các ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã chính thức khai trương vào tháng 12/2016; tổng hồ sơ đăng ký trực tuyến mức độ 3; 4 của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức là 1.969 hồ sơ; tổng số TTHC triển khai dịch vụ công mức 3; 4 là 560 TTHC chiếm hơn 30%, trong đó mức độ 4 năm 2016 là 345 thủ tục (đạt trên 30%).
 
Sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Ngành đạt doanh thu 2.105,8 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2015; nộp ngân sách nhà nước 52,974 tỷ đồng; 100% số thôn được phủ sóng phát thanh, 95% số thôn được phủ sóng truyền hình; triển khai xây dựng 30 mô hình Trung tâm TT&TT cộng đồng; tổng số thuê bao điện thoại các loại đạt 1.161.836 thuê bao, đạt mật độ 103 máy/100 dân.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở TT&TT Thừa Thiên - Huế vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của một số đài phát thanh truyền hình, nhất là các đài truyền thanh cấp xã vẫn còn thiếu thốn, lạc hậu; các nhà xuất bản chưa tổ chức, xây dựng được nhiều bản thảo có chất lượng; tình trạng treo cáp và dây thuê bao của các doanh nghiệp không đúng quy định ngày càng nhiều;...
 
Năm 2017, Sở TT&TT Thừa Thiên - Huế tập trung thực hiện các nhiệm vụ: thực hiện Phương án sắp xếp các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm Bưu điện Văn hóa xã phục vụ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020; tiếp tục hoàn thiện các cơ sở pháp lý về lĩnh vực CNTT của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, xây dựng mô hình một cửa điện tử hiện đại cấp huyện... Phấn đấu trong năm 2017, mật độ điện thoại đạt 103 máy/100 dân; internet đạt mật độ 9,45 thuê bao/100 dân; cung cấp đầy đủ thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tất cả cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên - Huế; hơn 50% hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến ở mức độ 4; 95% hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp được nộp qua mạng.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đánh giá cao những kết quả mà Sở TT&TT Thừa Thiên - Huế đã đạt được trong năm 2016; đồng thời đề nghị Sở khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra tại Hội nghị, đổi mới phương thức làm việc gắn liền với hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật; đẩy mạnh việc ngầm hóa hệ thống hạ tầng thông tin, cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp; nỗ lực, nâng cao trình độ chuyên môn và cơ sở hạ tầng CNTT; xây dựng ngay chương trình, kế hoạch công tác và tập trung triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ tháng đầu, quí đầu của năm 2017.
 

Nguyễn Hữu Lượng (Sở TT&TT Thừa Thiên - Huế)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)