Lai Châu giao ban báo chí quý IV/2016, đánh giá hoạt động báo chí năm 2016

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 10/01/2017, Sở TT&TT Lai Châu đã chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý IV/2016, đánh giá hoạt động báo chí năm 2016. Đồng chí Nguyễn Quốc Luân, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở TT&TT Lai Châu chủ trì Hội nghị.  Dự Hội nghị còn có các đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các Sở, ban ngành, đoàn thể có Trang thông tin điện tử…


20170110-ta4.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2016, hoạt động báo chí trong tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các cơ quan báo chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, định hướng tuyên truyên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền bảo đảm sinh động, thu hút, đúng định hướng, góp phần cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh năm 2016.
 
Cũng trong năm 2016, Sở TT&TT thường xuyên tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh, ban hành 6 văn bản quản lý nhà nước về báo chí; 22 văn bản chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền gửi các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử và Đài Truyền hình – Truyền thanh các huyện, thành phố. Thẩm định hồ sơ và cấp 159 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; theo dõi các hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, tiếp nhận và kiểm tra lưu chiểu 145 số báo Lai Châu; 33 số báo Lai Châu dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao; 68 ấn phẩm mang tính báo chí; theo dõi 425 chương trình thời sự truyền hình, 525 chương trình phát thanh; gần 2.500 tác phẩm của Cổng Thông tin điện tử tỉnh; theo dõi các trang thông tin điện tử các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh.
 
Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung vào các nội dung như nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình…
 
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2017 Sở TT&TT đề ra các nhiệm vụ: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh, Bộ TT&TT về công tác quản lý nhà nước đối với báo chí trên địa bàn tỉnh; theo dõi hoạt động của cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định của pháp luật về báo chí; tiếp nhận, thẩm định hồ cơ cấp và đề nghị Bộ TT&TT cấp các loại giấy phép thuộc lĩnh vực báo chí cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh theo quy định…
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Luân, Giám đốc Sở TT&TT đề nghị: Các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các bản tin, ấn phẩm mang tính báo chí thông tin kịp thời, trung thực, chính xác và khách quan các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh theo đúng định hướng; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản, quảng cáo, thông tin điện tử trên Internet và những quy định của pháp luật có liên quan… Tích cực phản ánh các hoạt động đón xuân, hoạt động sản xuất phát triển kinh tế, thực hiện nhiệm vụ năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2017.

Theo Sở TT&TT Lai Châu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)