Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 31/12/2016 đến ngày 5/1/2017

(Mic.gov.vn) - 

10 sự kiện CNTT trong nước tiêu biểu năm 2016, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản…là những vấn đề được các báo phản ánh về ngành trong các ngày từ 31/12/2016 đến 5/1/2017.


20170105-Nam-5.jpg
 Thị trường xuất bản đang đáp ứng tốt nhu cầu bạn đọc mọi lứa tuổi
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

VIỄN THÔNG

BÁO CHÍ

XUẤT BẢN

BƯU CHÍNH

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.
 

Hải Nam (Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)