Thu hồi thẻ nhà báo đối với 1 phóng viên báo Nông thôn Ngày nay

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 20/10/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký quyết định số 1835/QĐ-BTTTT thu hồi Thẻ nhà báo của ông Nguyễn Tân Tiến (công tác tại Báo Nông thôn Ngày nay).


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ra văn bản quyết định: thu hồi thẻ nhà báo mang số hiệu IBT01870 thời hạn 2016- 2020 của ông Nguyễn Tân Tiến được cấp tại Báo Nông thôn ngày nay vì ông này đã bị xử lý kỷ luật cảnh cáo.
 
Công văn cũng nêu rõ Báo Nông thôn ngày nay có trách nhiệm thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Tân Tiến nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/10/2016. 
 
Quyết định này được đưa ra dựa trên Luật Báo chí năm 1989, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí năm 1999 và Nghị định số 51/2002/NĐ-CP năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.
 
Đồng thời cũng dựa trên Nghị định số 132/2013/NĐ-CP năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT & TT. Căn cứ Thông tư số 07/TT- BVHTT năm 2007 của Bộ Văn hóa – Thông tin hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi thẻ nhà báo. Căn cứ vào Quyết định của Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay và việc xử lý kỷ luật ông Nguyễn Tân Tiến.

Theo Infonet

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)