Lâm Đồng: Ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình chuyên đề IT TODAY

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 14/10/2016, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng phối hợp với Đài PTTH Lâm Đồng và Viễn thông Lâm Đồng đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình chuyên đề IT TODAY. Tham dự Lễ ký kết có ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Thanh Nhân, Giám đốc Đài PTTH Lâm Đồng và ông Trần Thanh Nam, Giám đốc Viễn thông Lâm Đồng (VNPT).

 


Mục tiêu của việc thực hiện chuyên đề IT TODAY là nhằm cập nhật và truyền thông kết quả triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử tác động đến hoạt động quản lý của cơ quan quản lý nhà nước, đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt, lao động của người dân.

161013-ta1.jpg

Toàn cảnh buổi lễ.

Thông qua chương trình góp phần thúc đẩy triển khai ứng dụng CNTT vào các hoạt động phục vụ công, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Chương trình còn cung cấp thông tin, kết quả về triển khai ứng dụng CNTT tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đưa ra những bài học kinh nghiệm, những giải pháp hữu ích, những mô hình, điển hình triển khai ứng dụng CNTT phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo thỏa thuận, Sở TT&TT sẽ chịu trách nhiệm về định hướng chủ đề, phê duyệt nội dung chương trình; Đài PTTH và VNPT phối hợp chịu trách nhiệm bố trí thiết bị và nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc sản xuất chương trình.
 
Chuyên đề IT TODAY có tổng thời lượng 15 phút/1 lần phát sóng, thời gian phát sóng vào lúc 10h ngày chủ nhật của tuần thứ tư hàng tháng và số đầu tiên sẽ được phát vào ngày 30/10/2016 trên sóng Đài PTTH Lâm Đồng, đồng thời đăng trên Cổng TTĐT Lâm Đồng và Trang TTĐT của VNPT. Cấu trúc của chương trình sẽ gồm các tiểu mục: Chính quyền IT; Doanh nghiệp IT; Con người IT và Hỏi đáp IT.

Sở TT&TT Lâm Đồng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)