Thừa Thiên Huế quán triệt, phổ biến Luật Báo chí năm 2016

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 23/8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Báo chí năm 2016; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho các cơ quan, ban ngành và phóng viên hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh. 


2016825-m4.jpg
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Hoàng Hữu Lượng, nguyên Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) giới thiệu tóm tắt nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Báo chí năm 2016.
 
Luật Báo chí năm 2016 có 6 chương, 61 điều, trong đó có 32 điều mới, 29 điều sửa đổi. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Luật xác định đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, của nhà báo, hội viên. Đồng thời quy định rõ hơn các quyền tác nghiệp của báo chí và nhà báo, trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan Nhà nước, quyền sáng tạo tác phẩm báo chí, trách nhiệm bảo vệ nguồn tin, tiêu chuẩn cấp thẻ, phản hồi, tiếp cận, khiếu nại trên báo chí...
 
Việc học tập và quán triệt Luật Báo chí năm 2016 nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành và phóng viên hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thực hiện Luật, đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo./.
 

Cổng TTĐT Thừa Thiên Huế

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)