Sóc Trăng: Tập huấn công tác thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 12/8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, cho trên 150 lãnh đạo và người phát ngôn, Chánh văn phòng, cán bộ, công chức phụ trách công tác này của các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin, lãnh đạo các Đài Truyền thanh trong tỉnh.


2016815-m1.jpg
 
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sĩ Lê Hải Bình – Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Tiến sĩ Trần Đức Lai – nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày những nội dung liên quan đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; những nội dung về lập trường, quan điểm của Việt Nam về bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vấn đề Biển Đông; nội dung phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế về “đường lưỡi bò”; Quan hệ của Việt Nam với các nước ASEAN, đặc biệt là với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào và Campuchia; tình hình hội nhập quốc tế. Ngoài ra các đại biểu còn được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
 
Trong  bài phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Sóc Trăng nhấn mạnh, thời gian tới Ban chỉ đạo Thông tin đối ngoại tỉnh đề nghị các đại biểu đại diện các cơ quan tham dự lớp tập huấn một số nội dung sau:
 
Một là, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011- 2020 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013- 2020, Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.
 
Hai là, tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại tại địa phương; xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động thông tin đối ngoại phù hợp với từng địa phương, đơn vị; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thông tin đối ngoại thiết thực và hiệu quả.
 
Ba là, duy trì thường xuyên và tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong việc chỉ đạo và thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, mới nảy sinh, được dư luận quan tâm.
 
Bốn là, tăng cường nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo trong công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là xung quanh vấn đề biên giới lãnh thổ, Biển Đông, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.
 
Năm là, tăng cường phối hợp các hoạt động quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương ra nước ngoài.
 
Sáu là, trên cơ sở tài liệu tập huấn tại Hội nghị, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thi xã và thành phố có kế hoạch triển khai bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại tại địa phương./.

Thần Nông (Sở TT&TT Sóc Trăng)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)