Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT ngày 30/7 đến 3/8/2016

(Mic.gov.vn) - 

Bộ TT&TT yêu cầu tăng cường đảm bảo ATTT, quản lý hoạt động báo chí, thị trường dịch vụ viễn thông…là những vấn đề nổi bật về ngành được các báo đưa tin trong các ngày từ 30/7 đến 3/8/2016.


20160803-Nam-4.jpg
 Mục đích thông tin truyên truyền về Đề án số hóa truyền hình sẽ đặt trọng tâm vào người dân. Ảnh: Internet
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

VIỄN THÔNG
  

BÁO CHÍ
  

BƯU CHÍNH
  

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.
                   

Hải Nam(Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)