Hà Nội: Dịch vụ công trực tuyến về đến cấp phường, xã

(Mic.gov.vn) - 

UBND thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại 24 phường thuộc quận Long Biên và Nam Từ Liêm. Dự kiến, hết năm 2016 sẽ triển khai tại tất cả 584 xã/phường thuộc Thành phố.


20160802-m1.jpg
 TP.Hà Nội khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp phường
 
Thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ về chính phủ điện tử và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, thành phố Hà Nội đã xác định ứng dụng CNTT là vấn đề quan trọng, là đòn bẩy phục vụ cải cách hành chính.
 
Do đó, Thành phố đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo để đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính. Quá trình triển khai, trực tiếp Chủ tịch UBND Thành phố đã làm Trưởng ban chỉ đạo CNTT để chỉ đạo xuyên suốt quá trình triển khai ứng dụng CNTT, đồng thời đưa chỉ tiêu ứng dụng CNTT vào chỉ tiêu Thi đua - Khen thưởng và xác định ứng dụng là nội dung thường xuyên trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Thành phố.
 
Thành phố tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục để tin học hóa các thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp các dịch vụ công mức 3 tạo mọi thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân, trong đó, có những lĩnh vực Thành phố đã quyết liệt chỉ đạo rà soát để giảm thiểu hồ sơ, rút ngắn thời gian: cấp sổ đỏ, đăng ký kinh doanh,...
 
Định hướng triển khai của Thành phố theo hướng tổng thể, đồng bộ và sử dụng chung thống nhất trên một hệ thống để đảm bảo trong việc liên thông, trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống.
 
Thành phố cũng ưu tiên triển khai theo hình thức thuê dịch vụ CNTT, tăng cường, tranh thủ kinh nghiệm, công nghệ của các nước, các tập đoàn hàng đầu về CNTT trên thế giới.
 
Một nội dung trọng tâm trong triển khai ứng dụng CNTT của thành phố Hà Nội là tập trung triển khai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 phục vụ công dân, tổ chức. Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội cũng đã đặt ra chỉ tiêu rất cao: như đến cuối năm 2017 cung cấp 40-50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và đến năm 2020 cung cấp 70% - 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại tất cả các Sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã.
 
Để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ngay từ đầu năm 2016, Hà Nội đã triển khai xây dựng hệ thống nền tảng thống nhất bao gồm Cổng dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến kết nối với hệ thống Một cửa điện tử và xử lý chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, Thành phố đã chọn 2 Quận Long Biên và Nam Từ Liêm triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp phường, trước tiên cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực tư pháp, liên thông thủ tục hành chính giữa các ngành.
 
Sau thời gian triển khai thí điểm, các đơn vị đã phối hợp để triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ và đủ điều kiện chính thức công bố để người dân khai thác sử dụng tại hai Quận Long Biên và Nam Từ Liêm.
 
Với hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp phường, xã vừa được khai trương tại 2 quận nói trên sẽ tạo nhiều thuận lợi trong cho công dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính như: Công dân có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến mọi lúc mọi nơi và được hỗ trợ, thông tin trực tuyến (hệ thống tổng đài tin nhắn, hệ thống hỗ trợ kỹ thuật,..); Khai thác tối đa dữ liệu dân cư trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến công dân, doanh nghiệp. Thông qua đó, giảm bớt các thông tin, dữ liệu cần phải cung cấp khi làm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp.
 
Nhờ việc ứng dụng phần mềm để liên thông giữa các ngành (như Công an, bảo hiểm xã hội) nên rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 20 ngày theo quy định xuống còn 5 ngày làm việc.
 
Dịch vụ công trực tuyến này cũng là cơ sở để hình thành công dân điện tử và hồ sơ, dữ liệu điện tử của công dân.
 
Theo bà Nguyễn Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, kế hoạch tiếp theo của Thành phố là đến ngày 10/8/2016 sẽ chính thức sử dụng tại 144  phường thuộc 10 quận còn lại và đến hết năm 2016 sẽ triển khai tại tất cả 584 xã/phường thuộc Thành phố.

Xuân Hưng (VnMedia)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)