Đảng bộ VNPT: Tín hiệu khả quan từ những Nghị quyết

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 13/7, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn (mở rộng) sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.


Hàng loạt Nghị quyết chuyên đề gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh
 
Năm 2016, Đảng ủy Tập đoàn VNPT đã xác định phải là năm tạo ra nhiều đột phá, chuyển biến mới về "chất". Do đó, khi ban hành Nghị quyết số 476-NQ/ĐUTĐ về nhiệm vụ công tác năm 2016, Đảng ủy Tập đoàn VNPT đã xác định, lựa chọn năm 2016 là năm xây dựng Tập đoàn VNPT đạt chất lượng mạng lưới và dịch vụ số 1 trong lòng khách hàng; tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu: lợi nhuận phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 15% so với thực hiện năm 2015; Doanh thu phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 8% so với thực hiện năm 2015; Nộp ngân sách hoàn thành kế hoạch Nhà nước giao; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) hoàn thành chỉ tiêu ROE năm 2016 do Bộ Thông tin và Truyền thông giao.
 
Bên cạnh những chỉ đạo quyết liệt, thống nhất cao, Đảng ủy Tập đoàn VNPT đã xây dựng và ban hành hàng loạt Nghị quyết chuyên đề, như: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Tập đoàn; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện đột phá về năng lực cạnh tranh hạ tầng...vv..
 
 Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ VNPT. Ảnh: Quốc Minh
 
Tới thời điểm này, các Nghị quyết đã được các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tích cực triển khai. Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Tập đoàn VNPT cho thấy, hoạt động sản xuất, kinh doanh của toàn Tập đoàn VNPT đã đạt được một số chỉ tiêu, như: Doanh thu hợp nhất đạt 49,3% kế hoạch, bằng 106% so với cùng kỳ năm 2015; Tổng lợi nhuận ước đạt 50,6% kế hoạch, bằng 121,4% so với cùng kỳ năm ngoái...
 
Về kết quả thực hiện tái cơ cấu 6 tháng đầu năm, đến thời điểm tháng 6/2016, Tập đoàn VNPT đã hoàn thiện việc tái cấu trúc về mô hình, tổ chức cũng như cơ chế vận hành theo mô hình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT phát biểu khai mạc Hội nghị. 
 
Đóng góp xã hội và đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới
 
Một trong những hoạt động xã hội của Tập đoàn VNPT được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao là công tác an sinh xã hội. Trong sáu tháng đầu năm 2016, Đảng ủy Tập đoàn VNPT đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác này, trong đó VNPT đã đóng nhiều tỷ đồng cho các quỹ: ”Vì người nghèo”, các tổ chức nhân đạo, bảo trợ trẻ em, các hoạt động an sinh xã hội địa phương; trợ cấp CBCNV đang công tác, đã nghỉ hưu; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh Hùng; đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa; ủng hộ nhân dân bị thiên tai, lão lũ; ủng hộ các xã nghèo, huyện nghèo, thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ; ủng hộ xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa...
 
Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tập đoàn VNPT đã có nhiều sáng tạo trong việc triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả tốt. Theo đó, sau các đợt học tập các Nghị quyết, đều có bài thu hoạch từ các đồng chí tham dự.
 
Trong việc tuyên truyền, Đảng ủy Tập đoàn VNPT đã có nhiều thay đổi trong việc chỉ đạo thực hiện, kênh tuyên truyền được mở rộng hơn, trong đó có tuyên truyền qua kênh truyền thông nội bộ và kênh truyền thông ra bên ngoài xã hội. Nội dung tuyên truyền bám sát các nhiệm vụ chính trị.
 
Một hoạt động khác cũng được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao là việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Tập đoàn VNPT đã lãnh đạo toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện, trọng tâm là làm theo, xây dựng và triển khai kế hoạch gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. Chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, các tổ chức đảng.
 
Đảng ủy VNPT cũng đã gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp một cách hiệu quả, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động...
 
 
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Tấn Công; Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ Tập đoàn VNPT về thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015.  
 
Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức, Đảng ủy Tập đoàn được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen và 02 đảng bộ và 01 trực thuộc (Đảng bộ Tổng Công ty Hạ Tầng mạng, Đảng bộ Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông, Chi bộ Ban Nhân lực Tập đoàn) và 02 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Tặng Bằng khen.
 
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn VNPT đã xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2016. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc: Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc thẩm quyền. Đặc biệt, Đảng ủy VNPT đã rất chú trọng giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề khác của Đảng ủy Tập đoàn.
 
Kết quả được ghi nhận
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ VNPT đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016, đồng thời tin tưởng với sự lãnh đạo quyết liệt và trách nhiệm của Đảng ủy Tập đoàn, VNPT sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức những nhiệm vụ đã được giao.
 
Biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ VNPT trong 6 tháng qua, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ươngPhạm Tấn Công khẳng định: Đảng bộ Tập đoàn VNPT là một điểm sáng trong hoạt động của các đơn vị Đảng ủy Khối và đưa ra một số yêu cầu đối với Đảng bộ VNPT về quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tích cực tham gia những công việc chung của Khối Doanh nghiệp Trung ương và đất nước...
 
Cũng nhân dịp này, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ Tập đoàn VNPT về thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015.

Đình Bách (VnMedia)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)