Nghệ An: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT để phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 6/7/2016, Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng - Trưởng ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về vấn đề này,


20160706-m07.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc.
 
Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh; đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.
 
Thời gian qua, Nghệ An đã đạt được một số thành quả ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước như về hạ tầng, nhân lực, tổ chức bộ máy quản lý, triển khai, ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp và tại bộ phận một cửa.
 
Ngoài ra, tỉnh còn ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành, trong sản xuất, kinh doanh, đời sống và trong nội bộ mà nổi bật là phần mềm lõi Chính quyền điện tử HCM Egov Framework 2.0.
 
UBND tỉnh đã hoàn thành dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 và đang trình Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định.
 
Theo đó trong năm 2016, 40% các dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được cung cấp ở mức độ 3 và 4 tại 11 sở, ngành của tỉnh đối với một số dịch vụ công phổ biến, liên quan nhiều đến người dân, doanh nghiệp.
 
Về định hướng ứng dụng CNTT giai đoạn tới, Nghệ An chú trọng triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng Chính quyền điện tử Nghệ An; xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của sở, ban, ngành, huyện.
 
Thiết lập Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia,… kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ cải cách hành chính, khuyến khích, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời phát triển hạ tầng CNTT, phát triển nguồn nhân lực CNTT.
 
Tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành Trung ương liên quan tiếp tục quan tâm chỉ đạo thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển CNTT, sớm đưa Nghệ An trở thành Trung tâm CNTT - TT của khu vực Bắc Trung Bộ; Xây dựng thành công chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An.
 
20160706-m05.jpg
 Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng - Trưởng ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT  phát biểu tại buổi làm việc.
 
Qua 2 ngày làm việc tại một số đơn vị trên địa bàn Nghệ An, đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao việc ứng dụng CNTT của Nghệ An trên các lĩnh vực; đồng thời đề nghị một số nội dung như: tiếp tục dành sự chỉ đạo quyết liệt trên 2 lĩnh vực: trợ giúp người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ, công nghệ thông tin truyền thông; gắn kết công tác ứng dụng CNTT với hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử; tăng cường ứng dụng chữ ký số.
 
Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị tỉnh cần nhanh chóng xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT và trình Bộ; có chỉ đạo quyết liệt trong sử dụng thư điện tử hiện nay. Tại bộ phận một cửa cần áp dụng liên thông và luân chuyển văn bản giữa các đơn vị trong tỉnh.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Ngọc Hoa cảm ơn đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông đã kiểm tra, đánh giá tình hình ứng dụng CNTT của tỉnh Nghệ An; khẳng định tỉnh sẽ tiếp thu các ý kiến đánh giá, góp ý của đoàn để điều chỉnh, hoàn thiện việc ứng dụng CNTT.
 
20160706-m06.jpg
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.
 
Trong đó, tỉnh tập trung xây dựng hạ tầng, đào tạo nhân lực CNTT, đưa các phần mềm quản lý ưu việt vào các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là phần mềm HCM Egov Framework 2.0;...với phương châm xem người dân và doanh nghiệp là đối tượng phục vụ của công tác ứng dụng CNTT của tỉnh. Đồng thời đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ về công tác đảm bảo an ninh mạng.
 
Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Hưng ghi nhận các nỗ lực của Nghệ An trong ứng dụng CNTT. Đối với các nội dung kiến nghị của Nghệ An, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ quan tâm trình Chính phủ giải quyết và kết luận một số nội dung của đoàn kiểm tra đối với công tác ứng dụng CNTT trên địa bàn Nghệ An.
 
Trong đó, đồng chí đề nghị tỉnh Nghệ An quán triệt phải gắn chặt cải cách hành chính với ứng dụng CNTT; đồng bộ ứng dụng CNTT và an toàn thông tin; tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, tăng cường củng cố vai trò chuyên trách CNTT; sớm ban hành văn bản hướng dẫn việc ứng dụng CNTT; củng cố hệ thống thư công vụ cũng như việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ; tăng cường trao đổi văn bản điện tử hoàn thành kết nối 4 cấp, cung cấp dịch vụ công cấp 3,4 cho người dân và doanh nghiệp./.

Hoài Thu (Báo Nghệ An)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)