Quy trình đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 28/6/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động. 


Thông tư gồm có 10 Điều, áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, doanh nghiệp viễn thông di động. Tuy nhiên, Thông tư không điều chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ nội dung thông tin cho người sử dụng trên mạng viễn thông di động thông qua trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, trò chơi điện tử và dịch vụ quảng cáo trên mạng viễn thông di động.
 
Cụ thể, theo Thông tư, việc cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động là việc tổ chức, doanh nghiệp thiết lập, sử dụng hệ thống thiết bị tại Việt Nam và kết nối với các doanh nghiệp viễn thông di động để cung cấp thông tin công cộng cho người sử dụng dịch vụ thông qua một trong các dịch vụ sau đây: Dịch vụ gọi tự do là dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng để cung cấp nội dung thông tin và trách nhiệm thanh toán cước viễn thông thay cho người sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp viễn thông; Dịch vụ gọi giá cao là dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động đươc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin và yêu cầu người sử dụng dịch vụ ngoài giá cước viễn thông theo quy định, phải thanh toán thêm một khoản giá cước để nhận được các nội dung theo yêu cầu; Dich vụ ứng dụng tin nhắn ngắn theo quy định; Các dịch vụ điện thoại và nhắn tin khác trên mạng viễn thông di động.
 
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định một số nội dung khác như: Quy trình thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động; Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ  nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động; việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động; Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động…
 
Doanh nghiệp viễn thông di động và tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động có nghĩa vụ tổ chức tiếp nhận khiếu nại của người sử dụng dịch vụ về các dịch vụ nội dung thông tin cung cấp.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/8/2016./.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)