Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tham dự Hội nghị tổng kết bầu cử tại Tuyên Quang

(Mic.gov.vn) - 

Sáng nay (20/6/2016), tại Tuyên Quang, Ủy ban bầu cử tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã tới tham dự hội nghị.


Thay mặt Hội đồng bầu cử tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Hội đồng bầu cử tỉnh Tuyên Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Đình Quang cho biết, đúng 7h sáng ngày 22/5/2016, tất cả các tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh đã tổ chức bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu, việc bỏ phiếu diễn ra trật tự, nghiêm túc. Theo đó, tổng số cử tri đi bầu cử là 570.667/572.174 cử tri, đạt 99,74%.
 
Kết quả bầu cử: Số đại biểu Quốc hội trúng cử là 6 người, số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trúng cử là 59 người, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trúng cử là 252 người và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trúng cử là 3.690 người.
 
Trên địa bàn tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% cử tri đi bầu hoặc bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tất cả các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đều bầu đủ số lượng đại biểu được ấn định. Có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã chưa bầu đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định nên phải tiến hành bầu cử thêm.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban bầu cử tỉnh cũng nêu một số tồn tại, hạn chế như: Việc lập danh sách cử tri ở một số đơn vị còn sai sót, thông tin chưa đầy đủ, cập nhật thông tin chưa kịp thời; Công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử ở một số huyện hiệu quả chưa cao; Chế độ thông tin, báo cáo của một số đơn vị, địa phương chưa kịp thời, nội dung chưa đảm bảo...
 
20160620-m20.jpg
 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Tuyên Quang trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Cụ thể, theo đánh giá của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, thành công được thể hiện trên các nội dung như sau:
 
Cuộc bầu cử thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân giai đoạn từ chuẩn bị đến ngày diễn ra bầu cử.
 
Cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; thật sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ rộng rãi, là ngày hội lớn của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.
 
Về công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức bầu cử đảm bảo tiến độ, đúng quy định pháp luật, Tỉnh ủy, các cơ quan ban, ngành của tỉnh đã ban hành 52 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại tỉnh.
 
Đối với công tác chỉ đạo thông tin tuyên truyền được các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao, tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đặc biệt chú trọng tuyên truyền tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Đặc biệt, trong ngày bầu cử 22/5/2016 Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên báo cáo tình hình và kết quả bầu cử của tỉnh về Hội đồng bầu cử quốc gia.
 
Kết quả bầu cử cơ bản đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, bảo đảm thành phần, cơ cấu đại biểu phù hợp với dự kiến, tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, trình độ chuyên môn đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ rất cao 99,74%. Kết quả đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Hội đồng nhân dân các cấp huyện trúng cử đạt tỷ lệ 100% so với số lượng đại biểu được bầu, tuy nhiên số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã bầu vẫn còn thiếu 71 đại biểu.
 
Thay mặt Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mong muốn chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết một lòng, đổi mới cách nghĩ cách làm, khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng và lợi thế của tỉnh, chủ động hội nhập kinh tế, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội; củng cố quốc phòng an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, hướng tới mục tiêu dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng gửi lời cảm ơn đến các tầng lớp nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã quan tâm theo dõi, hưởng ứng, tích cực đi bầu cử, góp phần cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh thành công rất tốt đẹp.
 

 

Theo Hồng Chuyên (Infonet)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)