Ngày 22/5, hơn 69 triệu cử tri đi bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

(Mic.gov.vn) - 

Theo thông báo của Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, tính đến ngày 19/5/2016, nhìn chung, các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 22/5/2016.


20160520-m10.jpg
 
Cử tri xem xét danh sách những người ứng cử. Ảnh: TTXVN
 
Công tác chuẩn bị bầu cử được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương phối hợp đồng bộ, tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo đúng tiến độ quy định của pháp luật, tạo không khí phấn khởi, dân chủ.
 
Cả nước đã thành lập 63 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh; 712 Ủy ban bầu cử cấp huyện; 11.162 Ủy ban bầu cử cấp xã; 184 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 1.096 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 6.721 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; 79.988 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; 91.476 Tổ bầu cử.
 
Ngày 22/5, hơn 69 triệu cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội; 3.918 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 24.993 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; 294.055 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.
 
Tại 184 đơn vị bầu cử, cử tri sẽ lựa chọn bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XIV trong tổng số 870 người ứng cử. Trong đó, 197 người ứng cử ở Trung ương, 662 người ứng cử ở địa phương và 11 người tự ứng cử.
 
Tại 1.096 đơn vị bầu cử, cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 3.918 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Tại 6.721 đơn vị bầu cử, cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 24.993 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; Tại 79.888 đơn vị bầu cử, cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 294.055 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.
 
20160520-m11.jpg
 
Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu kiểm tra công tác bầu cử tại Bạc Liêu.  Ảnh: TTXVN
 
Thực hiện Kế hoạch giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đến nay, Hội đồng bầu cử đã tổ chức 3 đợt giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Đợt 1: từ ngày 10 đến 18/3/2016 tổ chức 6 Đoàn công tác giám sát, kiểm tra tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đợt 2: từ ngày 21 đến 27/4/2016 tổ chức 8 Đoàn công tác giám sát, kiểm tra tại 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đợt 3: từ ngày 3/5 đến ngày 17/5/2016 tổ chức 8 Đoàn giám sát, kiểm tra tại 23 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Từ 19 đến ngày 22/5/2016 có 13 đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại một số đơn vị quân đội và 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành 19 văn bản cho phép bầu cử sớm ở một số khu vực bỏ phiếu của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Cổng TTĐT Quốc hội

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)