Phú Thọ: Ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 28/4, Sở TT&TT Phú Thọ và Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII (thuộc Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ TT&TT) đã ký biên bản thỏa thuận phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện năm 2016. 


20160504-l1.jpg
 
Đại diện lãnh đạo Sở TT&TT  và lãnh đạo Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII ký kết thỏa thuận hợp tác
 
Dự buổi ký kết có các đồng chí Phan Quang Thao – Giám đốc Sở TT&TT; Nguyễn Tiến Vũ Giang – Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII; các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII (Trung tâm Tần số khu vực VIII).
 
Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 450 thiết bị phát sóng vô tuyến điện đang hoạt động và đã được cấp giấy phép sử dụng tần số.
 
Để bảo đảm thống nhất quản lý chặt chẽ hoạt động của các thiết bị phát sóng vô tuyến điện, Sở TT&TT đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Tần số tuyên truyền để mọi tổ chức, cá nhân hiểu rõ tầm quan trọng của tần số vô tuyến điện cũng như nắm rõ các qui định của pháp luật về tần số vô tuyến điện; mở lớp tập huấn, bồi dưỡng cho các cán bộ Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2015, Sở TT&TT đã đôn đốc, hướng dẫn đăng ký cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấp phép tần số vô tuyến điện cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; đã cấp mới 4, bổ sung, gia hạn, sửa đổi 50 giấy phép và đã có 18 Đài truyền thanh cơ sở được cấp mới, 36 Đài truyền thanh cơ sở được gia hạn giấy phép tần số. Trong năm, Sở cũng đã tiến hành kiểm tra 3 đơn vị sử dụng tần số, qua công tác kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị.
 
Nhằm tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 và những thời gian tiếp theo, Sở TT&TT, Trung tâm Tần số khu vực VIII đã ký thỏa thuận phối hợp dựa trên các nguyên tắc: Công tác phối hợp quản lý được thực thi theo nội dung của các quy định Nhà nước, Bộ TT&TT, Cục Tần số Vô tuyến điện về quản lý tần số - thiết bị phát sóng vô tuyến điện. Công tác phối hợp quản lý phải đảm bảo tính thống nhất quản lý chuyên ngành và hoạt động an toàn; xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên khi chủ trì hoặc phối hợp tiến hành giải quyết công việc; không gây cản trở cho hoạt động của mỗi bên; khi có sự phối hợp công việc cần có kế hoạch và được lãnh đạo có thẩm quyền của hai bên phê duyệt; thủ tục và trình tự giải quyết công việc bảo đảm đúng qui định của pháp luật.
 
Tại buổi ký kết, lãnh đạo Sở TT&TT Phú Thọ và lãnh đạo Trung Trung tâm Tần số khu vực VIII khẳng định những kết quả đạt được của công tác quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua là có sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở và Trung tâm Tần số khu vực VIII. Trên cơ sở nội dung ký kết, hai bên nhất trí trong năm 2016 và những năm tiếp theo, tích cực phối hợp trong công tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Tần số vô tuyến điện để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và mọi người dân hiểu và chấp hành các qui định về sử dụng tần số vô tuyến điện; tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, xử lý can nhiễu; phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp phép cho các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện; cấp giấy phép cho hệ thống truyền thanh không dây cấp xã, phường; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo.

 

Vũ Tuân - Sở TT&TT Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)