Chủ tịch nước công bố 7 luật

(Mic.gov.vn) - 

Sáng nay (29/4/2016), tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 7 luật, 1 pháp lệnh và 1 nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua.


20160429-m3.jpg
 
Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 7 Luật gồm: Luật báo chí; Luật trẻ em; Luật tiếp cận thông tin; Luật dược; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật điều ước quốc tế. 7 Luật này đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua.
 
Ngoài việc công bố 7 luật trên, Văn phòng Chủ tịch nước cũng công bố Lệnh của Chủ tịch nước, công bố Pháp lệnh Quản lý thị trường và công bố Nghị quyết về việc phê chuẩn công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Pháp lệnh và Nghị quyết trên đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua.
 
Về Luật báo chí, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng cho biết, Luật báo chí sẽ có hiệu lực từ 01/01/2017. Luật báo chí có 6 chương, 61 điều, trong đó có 32 điều xây dựng mới, 29 điều sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật báo chí hiện hành. Kết cấu các chương của Luật báo chí năm 2016 đã bỏ chương quản lý nhà nước về báo chí, thay đổi kết cấu chương III (Nhiệm vụ quyền hạn của báo chí), chương IV (Tổ chức báo chí và nhà báo) của Luật báo chí năm 1999 thành chương III (Tổ chức báo chí) và chương IV (Hoạt động báo chí) trong Luật báo chí năm 2016.
 
Theo ông Trần Thế Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Luật tiếp cận thông tin gồm 5 chương, 37 điều. Xây dựng Luật tiếp cận thông tin nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về “mở rộng dân chủ, bảo đảm quyền công dân, quyền con người”, “tạo cơ chế nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ, nhất là dân chủ trực tiếp”, “bảo đảm quyền được thông tin” của công dân./.

PV (tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)