Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 2/4 đến ngày 6/4/2016

(Mic.gov.vn) - 

Quốc hội thông qua luật Báo chí sửa đổi, Bộ TT&TT sẽ thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh thị trường di động 4G, phát hành bộ tem "Bàng vuông" khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam…là những thông tin nổi bật về Ngành được các báo đưa tin trong các ngày từ 2/4 đến 6/4/2016.


20160331-Nam-1_1.jpg
 
Khi người dân chưa biết sử dụng máy tính đến cơ quan chính quyền, cần có cán bộ CNTT hướng dẫn cho họ sử dụng dịch vụ công.
BÁO CHÍ
  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

VIỄN THÔNG
 

 
BƯU CHÍNH
 

TỔNG HỢP
 
 
 * Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.
 
 

Hải Nam (tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)