Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ nhất các Quan chức và nhà quản lý Viễn thông ASEAN tại Lào

(Mic.gov.vn) - 

 Từ ngày 10-11/03/2016, Cuộc họp lần thứ nhất các Quan chức và nhà quản lý Viễn thông ASEAN (ASEAN TELSOM-ATRC Leaders’ Retreat) được tổ chức tại Luang Prabang, Lào. Phiên họp có mục tiêu rà soát, thảo luận và đưa ra phương hướng triển khai các nội dung ưu tiên đã được Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và CNTT ASEAN (TELMIN) thông qua tại Đà Nẵng vào tháng 11/2015.Đại diện các đoàn tham dự cuộc họp

Trong khuôn khổ cuộc họp, dưới sự chủ trì và điều hành của Trưởng đoàn Việt Nam, các nước ASEAN đã tích cực thảo luận và đạt được sự thống nhât một số kết quả quan trọng bao gồm:

1. Triển khai kết quả của Hội nghị thượng đỉnh, Phiên họp đặc biệt của Ủy ban kinh tế ASEAN;

2. Kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác đã được duyệt trong năm 2016;

3. Tổ chức triển khai Kế hoạch tổng thể ASEAN ICT 2020 (AIM 2020): Cơ chế phối hợp và phương thức triển khai các sáng kiến, kế hoạch hành động liên quan; Các nội dung hoạt động ưu tiên của TELSOM và ATRC;

4. Chương trình hợp tác của ASEAN với các nước đối thoại.

Cùng với thành công và những kết quả đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng TELMIN 2015 tổ chức tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam tiếp tục đảm nhiệm vai trò là Chủ tịch của Hội nghị TELMIN, Hội nghị Quan chức TELSOM và Nhóm công tác về viễn thông (JWG) trong năm 2016, chịu trách nhiệm xây dựng và điều phối các chương trình hợp tác về ICT trong ASEAN giai đoạn 2016-2017 và phương hướng triển khai Kế hoạch tổng thể giai đoạn 2016-2020./.

Vụ HTQT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)