Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền phải công khai giá dịch vụ

(Mic.gov.vn) - Đây là một trong những điểm mới của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP về "Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình".


Ảnh minh họa

Ngày 18/1/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2016/NĐ-CP về "Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình". Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 15/ 03/2016 và sẽ điều chỉnh toàn diện hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình trên phạm vi cả nước.

Sau 5 năm triển khai Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành "Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền", hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động truyền hình trả tiền đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn, tạo điều kiện thúc đẩy hình thành thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền theo hướng phát triển bền vững, cạnh tranh lành mạnh.
 
Tính đến nay, đang có trên 30 doanh nghiệp tham gia thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền, số lượng thuê bao truyền hình trả tiền đạt xấp xỉ 10 triệu thuê bao (tăng gần 7 triệu thuê bao so với năm 2011).
 
Tuy nhiên, trong quá trình thi hành Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg, một số quy định chưa đủ và chưa theo kịp sự phát triển của lĩnh vực này và do đó chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế của công tác quản lý dịch vụ phát thanh, truyền hình. Mặt khác, hiện nay, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo thực hiện chủ trương số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, vì vậy, một số tồn tại và bất cập tại Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg cần được sửa đổi, bổ sung và nâng cấp Quyết định của Thủ tướng thành Nghị định của Chính phủ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới.
 
Cụ thể, Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2016 gồm 6 Chương và 32 Điều đã thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước về dịch vụ phát thanh, truyền hình, đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 và Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình đến năm 2020. Nghị định sẽ là cơ sở để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho thị trường dịch vụ phát thanh, truyền hình phát triển bên vững.

Bên cạnh việc khắc phục những tồn tại, bất cập từ quyết định 20/2011/QĐ-TTg; Nghị định 06/2016/NĐ-CP còn có một số điểm mới như: Quy định bổ sung dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng internet để phù hợp với sự phát triển của công nghệ truyền dẫn và thực tiễn phát triển dịch vụ trong nước (Điều 4); Cấp phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền đã quy định các điều kiện, quy trình, thủ tục cấp phép cho doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trên mạng internet theo phương thức trả tiền (Điều 12); Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật truyền dẫn phát sóng kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu. Căn cứ vào đó, các Đài phát thanh - truyền hình và các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình sẽ thuận lợi hơn khi xây dựng dự toán chi phí truyền dẫn phát sóng và thực hiện hợp đồng truyền dẫn phát sóng (Điều 27); Quy định doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền phải công khai giá dịch vụ bằng hình thức niêm yết giá kèm theo các thông tin liên quan đến dịch vụ để người sử dụng biết trước khi quyết định sử dụng dịch vụ (Điều 27)…

Được biết, Bộ TT&TT sẽ tổ chức Họp báo giới thiệu một số nội dung chính của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2016, cung cấp một số thông tin cụ thể về phạm vi, đối tượng và các quy định mới sẽ điều chỉnh đến hoạt động dịch vụ phát thanh, truyền hình tại Việt Nam trong thời gian sắp tới./.

Thảo Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)