Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

(Mic.gov.vn) - Ngày 16/12, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI.


Ban Chấp hành Trung ương cũng thảo luận dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các dự thảo Báo cáo trên.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì, điều hành phiên họp.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)