VNNIC phối hợp với VIA tổ chức Chương trình đào tạo triển khai IPv6 cho các nhà quản lý

(Mic.gov.vn) - Trong hai ngày 16 và 17/7/2015, tại Hà Nội,Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) phối với Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) tổ chức Chương trình đào tạo triển khai IPv6 cho các nhà quản lý của các doanh nghiệp viễn thông, cơ quan quản lý nhà nước và Đài Tiếng nói Việt Nam.


Ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Giám đốc VNNIC phát biểu tại lớp học.

Theo kế hoạch, công tác năm 2015 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia được tập trung vào 04 nhóm nội dung chính là: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách; Công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức; Công tác đào tạo, hợp tác quốc tế; Công tác thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ trên nền IPv6 với 17 đầu nhiệm vụ giao cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ và các doanh nghiệp để triển khai trong năm 2015. Để triển khai kế hoạch trên, với vai trò Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia – VNNIC đã phối hợp với VIA để tổ chức đào tạo triển khai IPv6 cho gần 30 nhà quản lý của các doanh nghiệp viễn thông, một số cơ quan quản lý nhà nước và Đài Tiếng nói Việt Nam.
 
Trong hai ngày đào tạo, các nhà quản lý của các doanh nghiệp viễn thông, cơ quan quản lý nhà nước và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ được các chuyên gia kỹ thuật về IPv6 phổ biến Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, tính  ưu việt của IPv6  và hướng dẫn thử nghiệm IPv6 trên một số hệ điều hành, thiết bị mạng cũng như thực hành kích hoạt IPv6 trên máy tính. Bên cạnh đó, các nhà quản lý sẽ được cập nhật kết quả triển khai IPv6 ở Việt Nam, toàn cảnh tình hình triển khai IPv6 trên thế giới và chính sách hỗ trợ thúc đẩy IPv6 của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới nói chung và chính sách ưu đãi thúc đẩy của nước ta đối với IPv6 nói riêng. Chương trình đào tạo giúp các nhà quản lý của các doanh nghiệp viễn thông, cơ quan quản lý nhà nước và Đài Tiếng nói Việt Nam trong việc nâng cao kiến thức về cơ sở hạ tầng mạng IPv6 quốc gia, tầm quan trọng của việc triển khai IPv4-IPv6 để đưa ra lộ trình nghiên cứu, áp dụng, vận hành IPv6 tại doanh nghiệp, tổ chức của mình.
 
Phát biểu tại khóa đào tạo, ông Nguyễn Hồng Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam nhấn mạnh, việc triển khai IPv6 là xu hướng của toàn cầu, đến hết năm 2015, tất cả các doanh nghiệp Internet Việt Nam phải sẵn sàng hoạt động song song IPv4/IPv6 đồng thời chính thức áp dụng IPv6 cho mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước theo mục tiêu và lộ trình của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia đã đề ra.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)