Thanh tra Báo Người cao tuổi là thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định việc thanh tra đột xuất Báo Người cao tuổi là do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định, thực hiện theo chức năng, thẩm quyền.


Ngày 13/02/2015 Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 1192/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về đề nghị của Ban Thường vụ Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam.
 
Văn bản này cho biết, Ban Thường vụ Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam có văn bản số 45/BTV-HNCT ngày 11/2/2015 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thanh tra đột xuất tại Báo Người cao tuổi. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:
 
Việc thanh tra đột xuất tại Báo Người cao tuổi do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định, thực hiện theo chức năng, thẩm quyền; Thủ tướng Chính phủ không chỉ đạo việc thanh tra này. 
 
Thủ tướng yêu cầu Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng để xử lý các vấn đề liên quan đến việc thanh tra nói trên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật./.
 

D.M

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)