Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên toàn quốc

(Mic.gov.vn) - Ngày 26/3/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành kế hoạch số 892/KH-BTTTT về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên toàn quốc.


Bạn đọc lựa chọn sách

Theo kế hoạch, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa ,Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Bộ Quốc phòng; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; UBND thành phố Hà Nội; Hội Xuất bản Việt Nam; Hội Thư viện Việt Nam… tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4 hàng năm; các hoạt động chính được tổ chức trọng tâm từ ngày 19/4 đến ngày 23/4 hàng năm.

Các hoạt động Ngày Sách Việt Nam tại Trung ương: Ngày Sách Việt Nam lần thứ nhất năm 2014 được tổ chức tại thành phố Hà Nội gồm: tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam; tổ chức chuỗi hoạt động của Ngày Sách Việt Nam (từ ngày 19/4/2014 đến 21/4/2014). Cụ thể, tổ chức đường phố sách với các gian hàng giới thiệu sách của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành trên toàn quốc; chương trình giao lưu, tọa đàm, kể chuyện theo sách; triển lãm, hội chợ sách; tổ chức trao giải thưởng sách; quyên góp sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; phát động, nhân rộng mô hình tủ sách gia đình, dòng họ, trường học… Đồng thời, tổ chức Ngày Sách Việt Nam trong hệ thống thư viện và các thư viện các trường học trên toàn quốc.

Ở địa phương, tổ chức Ngày Sách Việt Nam đơn vị chủ trì là UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đơn vị phối hợp thực hiện là các Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam theo Trung ương.

Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên toàn quốc nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh giá trị của sách; xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng và tôn vinh những người tham gia sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in và phát hành, lưu giữ và quảng bá sách… Các hoạt động được tổ chức trong dịp Ngày Sách Việt Nam hàng năm phải bảo đảm mục đích, yêu cầu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam.
 

Đài Sơn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)