VietnamPost ký kết hợp tác với EVN CPC

(Mic.gov.vn) - Ngày 19/12/2013, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVN CPC) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã tổ chức Lễ ký hợp đồng hợp tác.


Đại diện VietnamPost và EVN CPC ký kết hợp đồng hợp tác.

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác đã ký kết ngày 18/10/2013 giữa EVN và Vietnam Post, trước yêu cầu phát triển của thị trường trong tình hình mới, sự cần thiết phải liên kết giữa các doanh nghiệp lớn trở thành đối tác và là khách hàng đặc biệt của nhau, EVN CPC và Vietnam Post cùng thống nhất hợp tác để phát triển, nâng quan hệ giữa hai bên lên tầm cao mới.
 
Hợp đồng hợp tác mở ra các cơ hội mới nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng hiện có của mỗi bên, phát huy lợi thế, phát triển mở rộng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của các bên. Lễ ký Hợp đồng hợp tác được tổ chức nhằm khẳng định cam kết giữa các bên, đảm bảo hợp tác bền vững, lâu dài thông qua sự hỗ trợ lẫn nhau, phát huy thế mạnh của mỗi bên trên các lĩnh vực hoạt động, kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh của từng bên.
 
Theo Hợp đồng hợp tác, Vietnam Post và EVN CPC sẽ phối hợp triển khai các dịch vụ thu hộ tiền điện từ gần 3 triệu khách hàng sử dụng điện của EVN CPC. Bên cạnh đó, hai bên cam kết ưu tiên sử dụng các dịch vụ do mỗi bên cung cấp, cụ thể: EVN CPC ưu tiên xem xét sử dụng các dịch vụ do Vietnam Post và các đơn vị thành viên cung cấp với chất lượng dịch vụ và mức giá cạnh tranh như dịch vụ chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện, chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế cho hệ thống EVN CPC và giữa EVN CPC với đối tác, khách hàng; phát hành tài liệu, báo chí, quảng cáo trực tiếp; dịch vụ DataPost; các dịch vụ bảo hiểm, điện hoa, quà tặng và các dịch vụ khác mà Vietnam Post triển khai...; Vietnam Post cũng sẽ xem xét sử dụng dịch vụ do EVN cung cấp với chất lượng dịch vụ và mức giá cạnh tranh, phù hợp với quy định của pháp luật.
 
 
 

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)