Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi Liên hoan Ảnh và Phim phóng sự tài liệu ASEAN 2013 tại Việt Nam

(Mic.gov.vn) - 

Để góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm tham dự liên hoan, đồng thời để tăng thêm thời gian tác nghiệp do chủ đề của Liên hoan kỳ này mang nhiều yếu tố đặc thù cần sự đầu tư nghiêm túc của các chủ thể, Ban Tổ chức Liên hoan Ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu trong cộng đồng năm ASEAN năm 2013 tại Việt Nam quyết định điều chỉnh thời hạn nhận tác phẩm dự liên hoan.


Cụ thể, điều chỉnh Điều 10 của thể lệ, theo đó, thời gian gian kết thúc nhận tác phẩm sẽ được tính đến ngày 15/11/2013 (căn cứ theo dấu bưu điện).
 
Mọi thông tin khác của Thể lệ Liên hoan đều không thay đổi.

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)