12 tỉnh cùng đào tạo kỹ năng số cho cán bộ cơ sở

(Mic.gov.vn) - Đây là khoá đào tạo cho cán bộ chuyên môn thư viện công cộng huyện, xã và điểm Bưu điện Văn hóa xã nhằm mục tiêu nâng cao năng lực phục vụ và cách thức cung cấp thông tin thông qua máy tính và Internet.


Một điểm truy cập Internet công cộng trong Dự án BMGF-VN

Khóa đào tạo cho cán bộ chuyên môn thư viện công cộng huyện, xã và điểm bưu điện văn hóa xã trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Vệt Nam" (BMGF-VN) do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ, đã khai giảng đồng loạt tại 12 tỉnh là Thái Nguyên, Tuyên Quang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Bình Phước, Daknong, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Thanh Hóa, Hà Giang từ đầu tháng 4/2013.
 
Hàng ngàn học viên là các cán bộ chuyên môn của 724 điểm thư viện công cộng và bưu điện Văn hóa xã sẽ được đào tạo các lĩnh vực: Công nghệ thông tin  cơ bản hỗ trợ truy nhập công cộng; Các dịch vụ mới ứng dụng công nghệ thông tin; Quản trị mạng máy tính truy nhập công cộng; Kỹ năng xây dựng nội dung số… nhằm nâng cao hiểu biết, kỹ năng chuyên môn thông qua hệ thống máy tính - Internet để khai thác hiệu quả nguồn lực của hệ thống thư viện công cộng và bưu điện văn hóa xã phục vụ nhu cầu thông tin, học tập, văn hóa của người dân địa phương.
 
Khóa đào tạo này là một nội dung quan trọng trong tổng thể Dự án BMGF-VN do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, được triển khai trong 5 năm (2011 - 2016) ở 40/63 tỉnh với việc thiết lập, đưa vào hoạt động các điểm truy nhập Internet công cộng tại 1.000 điểm bưu điện Văn hóa xã, 500 điểm thư viện xã và 400 điểm thư viện tỉnh, huyện.
 
Chương trình nhằm mục tiêu nâng cao năng lực phục vụ và cách thức cung cấp thông tin thông qua máy tính và Internet cho các thư viện, điểm bưu điện văn hóa xã, tập trung hỗ trợ người dân nghèo, nhóm thiệt thòi và những người sống ở vùng đặc biệt khó khăn có cơ hội được tiếp cận với công nghệ thông tin và được hưởng những lợi ích kinh tế, xã hội từ việc tiếp cận với công nghệ thông tin.
 

Hiền Mai

VnMedia

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)