Viettel ký thỏa thuận hợp tác về ứng dụng CNTT với UBND Tỉnh Bắc Ninh

(Mic.gov.vn) - Ngày 25/7/2012, UBND tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và viễn thông giai đoạn 2012-2015. Thỏa thuận hợp tác này nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT và viễn thông trong lĩnh vực quản lý nhà nước, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước theo chủ trương Chính phủ điện tử.


Phát biểu tại Lễ ký thỏa thuận, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao việc Viettel quyết định chọn Bắc Ninh làm điểm là hoàn toàn phù hợp với lộ trình xây dựng tỉnh công nghiệp vào năm 2015 và thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020. UBND tỉnh Bắc Ninh tin tưởng với sự giúp đỡ và hợp tác của Viettel sẽ góp phần xây dựng hạ tầng CNTT và viễn thông của tỉnh hiện đại. Sự hợp tác, giúp đỡ của Viettel sẽ giúp tỉnh khắc phục những tồn tại, khó khăn trong đầu tư ứng dụng và phát triển CNTT, đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh mạnh về CNTT và truyền thông vào năm 2020.

Về phía Viettel, Đại tá Tống Viết Trung, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cho biết, là một tập đoàn lớn của Nhà nước, Viettel ý thức rất rõ trách nhiệm thúc đẩy phát triển ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý Nhà nước. Viettel đã chủ động đầu tư nguồn lực, hạ tầng, xây dựng ứng dụng cho các cơ quan, xác định vai trò khuyến khích, khởi xướng và thúc đẩy quá trình ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.Viettel cam kết đầu tư tài chính, nhân lực, chuyên gia đầu tư các hệ thống hạ tầng, ứng dụng CNTT tại tỉnh trong ngắn hạn (triển khai hạ tầng, các ứng dụng điều hành chỉ đạo cho tỉnh, các dịch vụ cung cấp cho người dân) và dài hạn (xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp).

Việc cung cấp các giải pháp CNTT phục vụ các hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp như Bộ/ngành/ Trung ương, địa phương là một trong những ưu tiên hàng đầu của Viettel, để Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT – TT.

Theo Viettel.com.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)