VNPT khai trương hệ thống học trực tuyến E-Learning

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 29/6/2011, tại Hà Nội, VNPT đã chính thức khai trương hệ thống học trực tuyến E-Learning.Hệ thống E-Learning được ứng dụng trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực của VNPT, góp phần tin học hóa công tác quản lí đào tạo của VNPT. Hệ thống học trực tuyến này được coi là giải pháp hữu hiệu, hỗ trợ các phương thức học tập truyền thống, giúp công tác đào tạo trở nên đơn giản, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ CBCNV VNPT, từ đó áp dụng hiệu quả vào việc SXKD của đơn vị. 

Các CBCNV trong VNPT tham gia học trực tuyến tại 2 địa chỉ www.vnpt.edu.vn hoặc chuyên mục “Học Online” trên trang chủ www.vnpt.com.vn.

Hiện tại, trên hệ thống đã có 4 chương trình học bao gồm: Đào tạo tập trung năm 2011; nâng ngạch 2011; giới thiệu dịch vụ VNPT; đào tạo khác.

 

Theo VNPT.com.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)