Hơn 4 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

(Mic.gov.vn) - 

Chia sẻ những đau thương, mất mát với người dân miền Trung, CBCNV trong toàn Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đã trích 1 ngày lương để ủng hộ đồng bào. Tổng số tiền quyên góp được trên 4 tỷ đồng.Toàn bộ số tiền để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả của trận lũ lụt lịch sử sẽ được đại diện lãnh đạo Tập đoàn Viettel là Phó Tổng Giám đốc Dương Văn Tính và Phó Tổng Giám đốc Hoàng Công Vĩnh trực tiếp chuyển số tiền này tới người dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Bình.
 
Viettel cũng đã phối hợp với các cơ quan tổ chức để mở kết nối tới các đầu số nhắn tin nhân đạo (1405, 1409) để khách hàng có điều kiện nhắn tin ủng hộ, chia sẻ với nỗi đau mất mát của bà con miền Trung.
 
Ngoài ra, Viettel cũng đang đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả mạng lưới sau lũ lụt đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ người dân.

Theo http://www.viettel.com.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)