UBCKNN và VNPT ký thỏa thuận hợp tác triển khai áp dụng chữ ký số cho các giao dịch điện tử trong hoạt động chứng khoán

(Mic.gov.vn) - 
Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc triển khai áp dụng chữ ký số cho các giao dịch điện tử trong hoạt động chứng khoán. Tập đoàn VNPT sẽ tư vấn kỹ thuật, tư vấn công nghệ về tích hợp chữ ký số vào ứng dụng, xử lý các ảnh hưởng của việc cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng tới các hoạt động của giao dịch chứng khoán điện tử…


Hai bên nhất trí hợp tác lâu dài trong các hoạt động thiết lập, cung cấp, sử dụng hạ tầng chứng thực chữ ký số công cộng, thúc đẩy ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử của hoạt động chứng khoán. 
 
Chương trình hợp tác được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là dự án giao dịch giữa UBCKNN tới các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đại chúng. Giai đoạn 2 là các giao dịch của các nhà đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán. VNPT và UBCKNN sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về chữ ký số. Hai bên còn phối hợp cùng nhau trong các hoạt động truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tác dụng của chữ ký số, hỗ trợ cung cấp chứng thư số cho người tham gia sử dụng các dịch vụ giao dịch chứng khoán điện tử… 
 
Sử dụng chữ ký số trong các hoạt động của ngành Chứng khoán là mục tiêu ưu tiên của ứng dụng công nghệ trong thời gian tới của UBCKNN. Trong hoạt động quản lý và giám sát của UBCKNN, việc áp dụng chữ ký số đảm bảo việc tiếp nhận và trao đổi các báo cáo, thông tin giữa cơ quan quản lý và các đối tượng quản lý được nhanh chóng, an toàn và hiệu quả, góp phần cải cách các thủ tục hành chính. Trong các hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán, việc triển khai áp dụng chữ ký số giúp thúc đẩy các hoạt động giao dịch của nhà đầu tư do thủ tục giao dịch đơn giản, an toàn với chi phí thấp.
 
Với lợi ích thiết thực mà dịch vụ chữ ký số công cộng mang lại, các hoạt động giữa UBCKNN với các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đại chúng và của các nhà đầu tư trong giao dịch chứng khoán sẽ được nhanh chóng và thuận lợi./.

Theo UBCKNN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)